Circulair bouwen mag meer prioriteit hebben

Voor het bereiken van de nationale doelstellingen voor een circulaire economie in 2050, moeten we vol gas geven. Met Cirkelstad Deventer en Apeldoorn werken de spinners Carmen Oude Wesselink en Eric Kouters hieraan samen met partners vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheden. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie, zonder hierbij natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten, vraagt om samenwerking.

In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben Carmen en Eric zich ingezet voor het vormen van een netwerk van koplopers die circulariteit echt belangrijk vinden. Eric: “Met behulp van een subsidie van provincie Overijssel hebben we een mooie start kunnen maken in Deventer en hebben vanaf het begin de verbinding kunnen organiseren door middel van bijeenkomsten. Bij de start was dit door corona alleen digitaal mogelijk, maar dat heeft ons niet weerhouden om gewoon te beginnen”. Het netwerk werd verbreed toen afgelopen jaar ook Cirkelstad Apeldoorn door het duo werd opgepakt. Het aantal partners én de kennisdeling werd hierdoor nog sterker. En inmiddels kan de ontmoeting ook weer fysiek plaatsvinden.

Jaarprogramma

Aan de hand van een uitvraag bij de partners is er een jaarprogramma opgesteld. “Bij de Cirkelsteden Deventer en Apeldoorn werken we aan de hand van de lijnen: leren, ontmoeten en doen. Dit houdt in dat we voor deze netwerken een gevarieerd programma samenstellen waarin we masterclasses aanbieden, projecten van partners presenteren en met elkaar bespreken, maar ook regionaal en landelijk de ontmoeting faciliteren. Zo zijn we recent nog met onze partners bij onze vriend, de Greenworks Academy te gast geweest voor een sessie Circulair en Biobased Bouwen. Zij denken actief met ons mee om circulair bouwen meer in te praktijk te brengen”, vertelt Carmen.

Samenwerken

Binnen het netwerk is een actieve houding merkbaar. Dit maakt samenwerken nog leuker. De Deventer partners Wordlenig en Obimex hebben bijvoorbeeld samen aan een concept voor refurbished plafondplaten ontwikkeld op basis van een Re-use plafondvlies. Hiermee kunnen 85% van de verschillende typen gebruikte plafondplaten een superieure uitstraling krijgen voor een tweede of derde leven. Hiermee behoorde Obimex tot de vijf beste inzendingen van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20.

“In februari konden we voor de eerste keer een fysieke bijeenkomst organiseren in Apeldoorn. Hier werd de pilot voor het gemeentelijk materialendepot gepresenteerd. Naar aanleiding van een publicatie hierover werden we benaderd door een ontwikkelaar. Hij was in opdracht van een lokale woningcorporatie bezig met het ontwikkelen van tijdelijk huisvesting in Apeldoorn en was geïnteresseerd of hij ook gebruik kon maken van de opgeslagen of vrijkomende materialen. Dat is natuurlijk geweldig als je deze verbinding dan ook kan maken”, zegt Eric.

Prioriteit

Tijdens de gesprekken, die Eric en Carmen voor een marktconsultatie voor het Deventer A1 bedrijvenpark West voerden met marktpartijen, merkten ze dat er veel ambitie is binnen het netwerk. “Het was geweldig om te horen dat de markt de lat vrij hoog legt op een aantal punten. Het is dan ook zaak dat ook de opdrachtgevers het lef hebben om hier aandacht voor te hebben en hier ook waarde aan verbinden”, zegt Carmen. “Tijdens ons recente Rondetafelgesprek in Apeldoorn kwam duidelijk naar voren dat iedereen circulariteit wel belangrijk vindt, maar er niet genoeg in de praktijk gedaan wordt. Hierbij keerden de regelgeving en het statiegeld vragen voor producten of materialen telkens weer terug als optie om circulariteit sneller naar het “Nieuwe Normaal’ te krijgen.”

Wie de oplossing heeft mag het zeggen. Het blijft een proces van aandacht blijven geven en de goede voorbeelden laten zien. “Er is momenteel ook veel belangstelling voor biobased materialen in relatie tot circulariteit. Dat zie je heel duidelijk aan het programma van de Floriade. Een goede ontwikkeling die we erg toejuichen. Stap voor stap komen we steeds verder”, sluit Eric af.

Ook interesse om partner te worden van Cirkelstad Deventer of Apeldoorn? Neem contact op met Eric of Carmen!

Carmen Oude Wesselink

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 4045 80 19

Eric Kouters

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 3022 76 85

< Modulaire huurwoningen grotendeels van hout en met groen in Zaanstad | Circuloco; dé plek op de Floriade waar je je kunt verdiepen in circulair bouwen >