OPROEP: Samenwerken met Inholland aan een complex vraagstuk

In onze samenleving werken we steeds vaker aan integrale oplossingen waar vanuit verschillende onderwerpen experts hun kennis en ervaring inbrengen. Je kent het vast vanuit je werk. De complexiteit van een gebiedsontwikkeling of de verdeling van ruimte. Met aandacht voor ontmoeting, gezondheid, materialen, innovaties en functiemenging. Of het anders omgaan met water en de functie van vaarwegen. Of bouwen bij een station met aandacht voor geluid, veiligheid en ontmoeting.

In onderwijsverband noemt men dat multidisciplinaire opdrachten. Vraagstukken waar studenten vanuit verschillende achtergronden naar kijken en aan werken. Waar ligt de focus in een project en welke onderdelen zijn ondergeschikt aan het hoofddoel? Hoe verhoudt het zich tot elkaar en welke stakeholder bepaald? Geen gemakkelijke opgave, dat ervaart de praktijk nu al. En daarnaast ook van groot belang dat er steeds meer mensen zijn die deze manier van denken en werken eigen maken.

Jij kan daar een bijdrage aan leveren! Want Inholland gaat na de zomer weer van start met deze een reeks projecten waar studenten vanuit verschillende disciplines vijf maanden lang van sept t/m januari 2024 aan werken. Er is plek voor twee projecten vanuit Cirkelstad!

Wat kun je van Inholland verwachten:

 • In het project gaan we uit van een leeromgeving, waarbij het afleveren van beroepsproducten aan de opdrachtgever door de studenten niet van toepassing is.
 • De student is aan zet: Dat betekent dat de opdrachtgever, docentenexperts en externe experts de studenten van informatie voorzien. De groep wordt gecoacht door een Inholland leercoach docent, waarbij de studenten zelf hun proces managen en beroepsproducten definiëren.
 • De gemaakte beroepsproducten en de aanbevelingen worden aan het einde van het project met u gedeeld. De vorm hiervan wordt door de studenten zelf bepaald, dit kan een film, poster, verslag of een andere vorm zijn.

Wat verwacht Inholland wij van u?

 • We zoeken naar een samenwerking die over een langere periode doorloopt. Een die niet afhangt van dit project. We blijven in overleg over samenwerkingsmogelijkheden.
 • Commitment aan de studenten op het gebied van delen van kennis & expertise. Dit houdt in:
  • Minimaal 5u inzet van u als opdrachtgever, minimaal in de vorm van een toelichting op de opdracht in de kick-off, tussentijdse expertmeeting en het leveren van een bijdrage aan de eindpresentatie en de exposure van het resultaat.
  • Minimaal 5u inzet van u of uw betrokken stakeholders als externe expert, bijv. door het geven van een lezing of d.m.v. een interview waarbij de studenten experts kunnen bevragen. Deze stakeholders/experts kunt u vermelden in het projectformat.
 • Evaluatie van de samenwerking na afronding projectenboek.

Voorbeelden van eerdere projecten:

 1. Realisatie nieuwe energie in een bestaande woonwijk-Alkmaar
 2. Beleefboerderij in het midden van de stad-Haarlem
 3. Watergebonden bedrijventerrein-Den Helder
 4. Alternatieve woonvormen-Texel

Dacht je tijdens het lezen al aan een project waar jij aan werkt of aan gaat beginnen?

Heb je interesse in samenwerking? Je kunt tot half mei je project indienen. Voor de zomer kiezen de studenten hun projecten zodat ze in sept vlot kunnen starten. Neem contact op met: Ted van der Klaauw, Kwartiermaker Onderwijs, onderzoek en werkveld: Built Environment. Ted.vanderklaauw@Inholland.nl

< Meld je aan voor de Partnerdag! | Gemeente Haarlem tekent Convenant Toekomstbestendige Woningbouw >