Gemeente Haarlem tekent Convenant Toekomstbestendige Woningbouw

Op 29 september 2022 heeft gemeente Haarlem het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend samen met meer dan 100 organisaties, waaronder ongeveer de helft niet-overheden.

Het convenant Toekomstbestendige Woningbouw beoogt voor de gehele MRA regio en provincie Utrecht een uniforme uitvraag op de thema’s van duurzaamheid in bouwprojecten middels het toetsingskader. Het doel hiervan is dat onze duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten onderdeel worden van de grote woningbouwopgave.

Op deze manier wordt er regionaal een gelijk speelveld gecreëerd, schept dit duidelijkheid in de duurzaamheidsambities, kan beter gebruik worden gemaakt van het innovatie vermogen van de markt én leidt de schaal van toepassing tot mogelijk kostenvoordeel en versnelling van het proces. Het convenant biedt ruimte voor locatie specifieke maatregelen en behoud van beleidsvrijheid van individuele gemeenten. En steeds meer partijen ondertekenen deze ambities.

Met het ondertekenen van het convenant gaat de gemeente akkoord met de systematiek en inhoud van het convenant. In 2023 vindt de implementatie plaats in beleidsstukken en worden er nadere beleidskeuzes gemaakt. Eind 2023 vindt er een COP plaats over dit onderwerp waarbij zowel gemeente als bouwende partijen in Cirkelstad Haarlem-Kennemerland uitgenodigd worden.

Actieplan

Net voor dit stadsblad verstuurd werd, is het actieplan Circulaire Economie gepubliceerd met daarin ook een onderdeel voor de bouw. Er staat: Haarlem gaat in eigen bouwopgaven uit van het convenant Toekomstbestendige woningbouw MRA. Voor eigen projecten streven we naar niveau Goud. Voor projecten van derden streven we naar minimaal niveau Zilver

Meer lezen

Actieprogramma Circulaire Economie

Convenant Toekomstbestendig Bouwen

In contact over het convenant Toekomstig Bestendig Bouwen en Gemeente Haarlem: Hans Klaren,

< OPROEP: Samenwerken met Inholland aan een complex vraagstuk | Vitaal Architectuur omarmt Het Nieuwe Normaal >