‘Samenwerken en kennisdelen om circulaire economie te bereiken’

Drie jaar geleden startten Guido Braam en zijn team van C-creators met het opschalen van de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een aantal bestuurders uit de regio leek het een goed idee om samen te werken en kennis te delen, om zo sneller van elkaar te leren met uiteindelijk die circulaire economie als stip op de horizon.

Guido Braam

“Persoonlijk is het al langer mijn motief om van de circulaire economie het nieuwe normaal te maken”, vertelt Guido Braam van C-creators openhartig. “Dat is zoveel logischer dan de lineaire economie die we nu hebben.” Toch is het ook een kwestie van hard werken en doorzetten. “Laten we, zoals het in het bouwprogramma staat, focussen op het in de praktijk brengen van de circulaire economie in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Laten we die projecten omarmen, zorgen dat we meer circulaire vragen in de markt stellen en de circulaire lat steeds een stukje hoger leggen.” Ook is het volgens Braam goed om het geleerde van het ene project als kennis in te brengen in een volgend project.

Publiek/private samenwerking

“Het gaat hard met de circulaire economie”, stelt Braam tevreden vast. “Dankzij verschillende partijen als de gemeente Amsterdam, Rabobank, Schiphol, Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland kunnen we de belofte waarmaken en ook onze maatschappelijke rol pakken.” Toch is Braam er ook van overtuigd dat het een publiek/private samenwerking is. “Het gaat om de praktijk, maar zorg dat de feedback die je daaruit haalt ook leidt tot nieuwe inzichten en methodieken zodat ook andere partijen weten welke stappen ze moeten zetten.”

Mee- en tegenvallers

“We hoeven steeds minder vaak uit te leggen waarom circulair bouwen noodzakelijk is”, concludeert Braam. Er zijn volgens hem genoeg tastbare voorbeelden en er is steeds betere informatie beschikbaar. Toch zijn er ook tegenvallers. “Veel opdrachtgevers besteden nog niet circulair aan, de financiële businesscase is niet altijd rond te rekenen en het lukt de rijksoverheid nog onvoldoende om te versterken wat er goed gaat om zo de transitie aan te jagen.”

< Van Wijnen adopteert klimaatslimme muur | Wat staat er op de agenda bij bestuurlijk Nederland >