Ultiem Circulair BouwLab project in Haarlem

In Haarlem realiseert BouwLab R&Do samen met Groothuis Bouwgroep, RGS, BeterBusiness, Dura Vermeer Civiel, advies- en ingenieursbureau Lievense en gemeente Haarlem een 100% circulair, biobased en zelfvoorzienend gebouw. Bij deze casestudie wordt gebruik gemaakt van een donorpand uit Almere en zullen nieuwe en bestaande producten en materialen worden toegepast als deze voldoen aan de strenge criteria van circulariteit en demontage. Project overstijgende doelen zijn DOEN, integrale samenwerking, experimenteren, leren en kennis delen.  

Het resultaat

Donorgebouw 

Het begint allemaal met een vrij jong pand in Almere Buiten dat op de nominatie staat om gesloopt te worden voor nieuwbouw. Bij de opname wordt het Willem Jan van de Worp (Groothuis Bouwgroep), Hans Nijkamp en Robin Clement (RGS) al snel duidelijk dat het markante gebouw de potentie heeft om in ieder geval gedeeltelijk te worden hergebruikt. En zo ontstaat het idee om uit dit “donor” gebouw een nieuw pand te bouwen. Vanuit het netwerk van RGS sluiten ook Brigitte Paulissen (BeterBusiness) en Herman van Bolhuis (3DMZ/BouwLab R&Do) zich enthousiast aan.  

Circulair haalbaarheidsonderzoek 

Gezamenlijk besluiten alle partijen om in 2019 een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de circulaire, financiële en technische haalbaarheid van een “Circulair BouwLab”. Het idee is om de basisstructuur van het bestaande pand op het terrein naast BouwLab R&Do in Haarlem op te bouwen. Partners komen geregeld bij elkaar en het project krijgt steeds meer vorm. Ook partijen met andere disciplines zoals Dura Vermeer Civiel, advies- en ingenieursbureau Lievense en gemeente Haarlem sluiten zich bij de groep aan.  

Circulair bouwen vraagt een andere manier van denken en doen 

De projectgroep barst van de ambitie om gezamenlijk kennis op te doen en zo in de toekomst van bouwen een betekenisvolle bijdrage te leveren. Want bij circulair bouwen moeten traditionele ketens open en is integraal samenwerken een must. Dat begint met samen pionieren, experimenteren, handen uit de mouwen en het nemen van kleine stapjes elke keer. De lessen en kennis hiervan worden gedeeld in casestudies, presentaties en events. Het gewenste gebouw voor BouwLab is zo een studieobject, startup en innovatieproject in één en dus hét ultieme circulaire BouwLab R&Do project.  

“Samen willen we aantonen dat circulair bouwen écht mogelijk is” 

Op 23 november 2020 is RGS gestart met de demontage en sloopwerkzaamheden in Almere. Het streven is om het Circulair BouwLab en de gezamenlijke circulaire ambities in 2021 te realiseren. Als het BouwLab eenmaal staat, kan dit praktijkvoorbeeld opdrachtgevers overtuigen om ook een positieve bijdrage te leveren aan mens, maatschappij en milieu.  

< De nieuwe Vondeltuin: nieuwbouw met veel circulaire materialen | Op weg naar een toonaangevend en duurzaam bedrijventerrein >