Zuid-Holland gaat aan de slag met Het Nieuwe Normaal

Steeds meer steden sluiten zich aan bij Cirkelstad om de duurzaamheidsambitie van de BV Nederland te realiseren. Om te gaan werken met Het Nieuwe Normaal, is er onlangs weer een traject gestart in Zuid-Holland. Tijdens de introductiebijeenkomst werd een toelichting gegeven op Het Nieuwe Normaal door Denise Huizing van Brink en werden innovatieve projecten gepresenteerd die aan deze standaard in ontwikkeling getoetst gaan worden.

Na een korte introductie van Thirza Monster van Cirkelstad stellen de aanwezigen zich voor. Er worden uiteenlopende projecten ingebracht tijdens deze bijeenkomst. Per projectgroep geeft een persoon een korte toelichting op de stand van zaken, wat de verwachtingen zijn en met welk project meegedaan wordt.

Gevarieerde projecten

Wim Nieuwkerk van Elk Groep trapt af: “Project Transvaalbuurt Eigen Haard zijn portiekwoningen uit 1920 die grondig gerenoveerd worden. Een prachtig project om Het Nieuwe Normaal langs te leggen omdat de Elk Groep graag vooruitstrevend is en biodiversiteit en circulariteit hoog in het vaandel heeft staan. We hopen met ons project kennis in te brengen, maar ook veel nieuwe inzichten op te halen bij andere projecten.”

Nescio Midavaine, programmamanager van Netwerk Circulair Bouwen Zeeland participeert in verschillende innovatieve projecten in Zeeland: “We zijn erg geïnteresseerd in Het Nieuwe Normaal en willen er graag mee leren werken om het vervolgens te kunnen implementeren in nieuwe projecten. Ons project is een Tiny House, compleet zelfvoorzienend, circulair, biobased en gebouwd van lokale materialen. We zijn erg benieuwd hoe die in het kader scoort.”

Isabelle Kras van Ipse de Bruggen heeft met haar organisatie een voormalige autoshowroom gekocht die zij om wil bouwen tot een locatie voor dagbesteding: “Dat wordt voor ons de eerste ervaring met circulair bouwen. We zijn erg benieuwd hoe we dit aanpakken, hoe het gaat en hoe we dingen anders zouden kunnen oppakken in onze projecten.”

Innovatiehub

Karl Messinger van Constructif doet mee met het project De Titaan in Den Haag waarin de voormalige opslag van tabak getransformeerd werd naar een innovatiehub voor bedrijven die werken aan een betere wereld: “We hebben erg gefocust op hergebruik. Het pand staat inmiddels al en we zijn erg benieuwd hoe circulair we nu eigenlijk zijn, wat de werkelijke impact is en hoe we dingen in vervolgprojecten beter kunnen doen?”

Dennis Franken, duurzaamheidsadviseur bij Stebru, doet mee met project ‘Frank is een Binck’ in Den Haag omdat het volgens hem een mooi, representatief project is voor de werkzaamheden van Stebru: “We zijn erg benieuwd hoe Paris-Proof ons project is.”

Hans Houweling van Waal werkt in Rotterdam aan een project met appartementen in hout: “We willen dit graag toetsen aan Het Nieuwe Normaal om te zien hoe goed we scoren. We verwachten dat we veel gaan leren.”

Mitchel van der Meer is projectontwikkelaar bij Bluehouse. Hij werkt aan project Het Suikerentrepot in Standdaarbuiten waarin een Rijksmonumentaal pand getransformeerd wordt naar 44 wooneenheden: “We hebben het bestaande casco laten staan en opnieuw gebruikt. We willen vandaag vooral veel leren.”

Mark de Vries, projectmanager bij Trivire werkt aan project Kapiteinflats in Zwijndrecht waar in totaal 355 bestaande woningen worden verduurzaamd en van het gas af gaan: “We werken aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en hittestress en willen door middel van Het Nieuwe Normaal weten in hoeverre we op de goede weg zijn. Daarnaast zijn we op zoek naar die eenduidige taal. Dat je weet wat je meet en wat je onder nu precies onder duurzaamheid en circulariteit verstaat.”

Delen van kennis

De eindconclusie van de informatieronde is, is dat er al veel mooie dingen gebeuren, maar dat er tegelijkertijd ook veel behoefte is aan het delen van kennis en dat iedereen dit traject vooral ziet als leerproces. Iedereen heeft in elk geval als doel om te kijken hoe dingen in de toekomst nog beter, leuker, mooier en efficiënter gebouwd kunnen worden. 

“Het kennisniveau zal onderling hier en daar best uiteenlopen,” zegt Thirza Monster als zij het traject voor de komende tijd uitstippelt.  “Tijdens een volgende sessie in september zullen de uitkomsten gedeeld worden waarna in oktober bepaald zal worden op welke vlakken er behoefte is om stappen te zetten naar de toekomst. De geleerde lessen zullen gedeeld worden met een breder publiek.”

Tijd voor Het Nieuwe Normaal

Dan is het tijd aan Denise Huizing, werkzaam bij Brink en evaluator, om de aanwezigen mee te nemen in Het Nieuwe Normaal. “Ik heb inmiddels al een aantal projecten mogen evalueren en heb daar weer veel nieuwe dingen van geleerd.”

Het Nieuwe Normaal is ontstaan vanuit de behoefte van organisaties om samen te werken aan een eenduidige taal. Zo ontstond 4 jaar geleden een praktijkprogramma om op basis van projecten tot die taal te komen. “Aan de hand daarvan is besloten om eind dit jaar Het Nieuwe Normaal te lanceren waarbij we feitelijk een manifest sluiten waarin we afspreken welke taal we spreken binnen de bouwsector als het gaat om circulariteit.”

Raamwerk

Op basis van praktijkprojecten en meer dan 100 projectevaluaties van partners en andere partijen werd er veel informatie opgehaald. Zo ontstonden eerder al de conceptversies HNN 0.1,0.2,0.3, etc. Op dit moment is er een 0.6 versie voor het onderdeel gebouw.

“Het raamwerk is toepasbaar op de sectoren gebouw, infra en gebied. Vandaag zal vooral ingegaan worden op de sector gebouw.” Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is opgebouwd uit de thema’s Materialen, Duurzame Context en Versnellers. “We kijken niet alleen naar materialen maar ook naar de duurzame context waarin een project tot stand komt en naar kwalitatieve inzichten hoe we de evaluatie zo goed mogelijk uit kunnen voeren.”

Ieder thema is onderverdeeld in subthema’s. Bij materialen gaat het om de sub thema’s milieu-impact en materiaalgebruik, gebouwflexibiliteit, omgang restmateriaal en gezonde materialen. Bij Duurzame Context wordt gekeken naar energie, water en stikstofuitstoot. Bij Versnellers wordt er ingezoomd op het sociale- en managementaspect. Dit complete raamwerk vormt de basis voor de evaluatie van projecten.

Indicatoren

Het doel van Het Nieuwe Normaal is toewerken naar verschillende prestatieniveaus op verschillende onderwerpen.

De onderwerpen in het raamwerk hebben een verschillende status te weten Standaard, Indicatie en Begrip waarmee aangegeven wordt in hoeverre iets wel of niet al duidelijk meetbaar en mogelijk is.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van indicatoren zoals de MPG, MPG-2, construction stored carbon, materiaalgebruik en hergebruikpotentie. Bij gebouwflexibiliteit worden de indicatoren adaptief vermogen en losmaakbaarheid gemeten, terwijl de omgang restmateriaal onderverdeeld wordt in de stromen sloop en bouw. Daarnaast wordt de toxiciteit van gebruikte materialen en stoffen gemeten. Het energieverbruik van het project wordt in kaart gebracht aan de hand van BENG 1, 2 en 3 en er wordt in kaart gebracht of er specifieke toepassingen zijn op het gebied van waterstromen en het beperken van de stikstofuitstoot.

Als laatste wordt gekeken hoe participatie en re-integratie in het project zijn verwerkt, en hoe het management heeft aangestuurd op circulaire samenwerking.

Nu aan de slag

Als ze aan het einde van de presentatie alle vragen heeft beantwoord wil ze haar gasten ook iets meegeven: “Je kunt vandaag al beginnen. Gebruik Het Nieuwe Normaal om je duurzaamheidsambities te bepalen en samen een eenduidige taal te creëren op het gebied van circulair bouwen. Lever je projecten aan voor evaluaties en vraag prestaties uit in projecten op basis van de indicatoren van Het Nieuwe Normaal. Zo gaan nog meer bedrijven ermee werken.”

< Circulair BKZ in zicht 2023 – Over ketensamenwerking | Cirkelstad Alkmaar versnelt circulaire transitie >