Circulaire herbouw buurthuis Het Posthuis in Haarlem van start

Het Posthuis in Haarlem is een pandje van net na de oorlog dat jarenlang dienstdeed als ‘post’ in het Zaanenpark: de opslag en kantine voor lokaal groenbeheer. Later kreeg het een buurtfunctie. Het pand staat in een park als hart van een aantal woonwijken. De buurtfunctie was een beetje verschraald. De kosten van de huur werden voornamelijk opgebracht door privé-verhuur en zo bleef er minder ruimte over voor de echte sociale functie zoals koffie, inloop, buurtavonden en activiteiten voor jong en oud.

Tijdens de corona-lockdown in 2020 werd het Posthuis door brandstichting verwoest. Het pand was eigendom van Gemeente Haarlem, de verzekering keerde uit en het bestuur van het buurthuis zag een kans. Door het eigendom nu over te nemen en zelf de verbouwing te realiseren, zouden de financiële lasten voor de toekomst veel lager uitvallen en zo meer ruimte voor de buurtfunctie scheppen. Bovendien kon het pand dan praktischer en duurzamer herbouwd worden.

Het ontwerp van het nieuwe Posthuis is gebaseerd op het deel dat er nog stond, in lijn met de huidige stijl en de wensen voor de toekomst. Het nieuwe pand gebruikt dus een deel van de oude gevel en fundering, en krijgt een glazen uitbouw waardoor er meer verbinding is met het park.

In de afgelopen tijd was het vooral veel voorbereiding, veel overleggen en behalve sloopwerkzaamheden weinig tastbaars. Veel vrijwilligers werken mee aan de opbouw. Nu begint het eindelijk zichtbaar te worden. Deze maand zijn de houten spanten geplaatst en zijn de toekomstige contouren zichtbaar. Dat is een fijne stap voor iedereen die er tijd en energie in heeft gestopt en voor de verwachtingen die er zijn in de buurt en bij de gemeente. De hoofdconstructie wordt vanuit het oogpunt van garanties, tijd en verantwoordelijkheden gedaan door buurtaannemer Haarlemse Timmerwerken. Met nieuw materiaal, maar wel zo goed mogelijk circulair en biobased.

Architect Remko van Heummen: “Steeds meer leveranciers bieden ‘ecologisch verantwoorde’ alternatieven voor hun producten. Maar daar is nog weinig ervaring mee. De bouw is best conservatief en het is daarmee vaak niet hun eerste keuze. Maar er zit beweging in”.

De volgende stap is om de basis zo spoedig mogelijk wind- en waterdicht te maken zodat de imposante houten spanten beschermd zijn. Van binnenuit kan dan rustig verder gewerkt worden. De afbouw (gevels), de inbouw (indeling en wanden) en de afwerking ligt zoveel mogelijk bij de buurt: de stichting en haar vrijwilligers.

Het Posthuis is Cirkelstadpartner geworden om kennis op te doen en te delen. En om in contact te komen met partijen die materiaal kunnen leveren voor de afbouw en afwerking. Gebruikt of nieuw. Allereerst zijn we op korte termijn op zoek naar:

  • 210m2 houten gevelbekleding voor het dak en de gevel. We hebben houten delen nodig van tenminste 25mm dik, resp. 3,75 en 2,5m lang en 10-30 cm breed.

Kun je helpen? Heb je suggesties of materiaal, neem contact op met: .

Meer info: Cirkelstad Haarlem Kennemerland

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< Opleiden voor circulaire gebiedsontwikkeling: innovatief pilotprogramma afgerond | Sturen op lage MPG: kwestie van kiezen >