Cirkelstad Groningen werkt aan een nieuw programma!

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan dus tijd om een nieuw programma op te zetten.

Wat hebben geleerd in 2021?

Onze partners hebben in 2021 verschillende thema’s aangereikt. De CoP’s rond deze thema’s zijn goed bezocht en we hebben wat gepionierd met werkvormen en activiteiten.

Conclusies

  • Online ontmoeten werkt goed als medium om kennis te delen. Partners zijn tevreden over de uitgenodigde sprekers en de informatiedichtheid waar deze sprekers mee komen. Ook is de innovatie pitch goed ontvangen en zijn er mooie nieuwe connecties gemaakt. De inzet van studente Emma Zwartjens is goed ontvangen, de open vragen van een student zijn vaak de opening voor een goed gesprek gebleken.
  • Online ontmoeten werkt minder goed voor het netwerken. Partners missen de interactie met “echte mensen” op een inspirerende locatie.
  • We willen meer aan het werk. Partners zoeken met Cirkelstad naar echte projecten of casus projecten om samen te leren of om samen te ontwikkelen.

Vanuit deze evaluatie maken we een plan voor 2022 “Samen aan de slag”

Het programma is nog niet rond en input kan nog geleverd worden. Aardgasloos worden en Duurzame openbare ruimte zijn de thema’s van dit jaar waarbij de nadruk zal liggen op de opdrachtgevers in de regio.

De online bijeenkomsten gaan zich richten op het vertalen van regels en beleid zoals Nederland Circulair in 2050, Het klimaatakkoord en de KEV, de Omgevingswet, Warmte transitie visies en de Europese ontwikkelingen vanuit de Green Deal.

We gaan in ieder geval, waar Covid dat toelaat, 2 fysieke bijeenkomsten organiseren op een inspirerende locatie zodat we elkaar in het echt kunnen ontmoeten.

We gaan aan de slag met een leernetwerk om te onderzoeken hoe we circulariteit kunnen toepassen in de openbare ruimte in onze regio.

Wil je mee denken over het programma van 2022: meld je dan bij de Spinners Marcel en Marleen.

Marleen van der Ziel

Spinner in Groningen

06 1267 73 52

Marcel Niemeijer

Spinner in Groningen

06 4012 75 00

< Eerste 100% circulaire polyurethaan gietvloer in Nederland is een feit! | Column: Hoe hout hergebruiken? >