De bakermat van Cirkelstad in 2022

Spinner Nico van Hoogdalem kijkt terug op een goedgevuld jaar

Cirkelstad vond haar oorsprong in 2006 in Rotterdam. En daarom trapte ‘bakermat’ Rotterdam het Cirkelstad Zuid-Holland jaar af met een community of practice. Online, want in januari waren we nog massaal in de greep van thuiswerken en de bijbehorende ‘je staat nog op mute!’-meetings.

Meer dan twintig enthousiastelingen hoorden en zagen Dennis Hauer van Urban Climate Architects vertellen over ‘integraal ontwerpen voor de mainstream’. Dit deed hij aan de hand van zijn ontwerp voor een zorg/woonlocatie van het Leger des Heils in Rotterdam. Het zorggebouw wordt op dit moment gerealiseerd en scoorde in de ontwerpfase goed tot excellent langs de meetlat van Het Nieuwe Normaal.

Als het aan Plennid ligt, hoef je in de regio Rotterdam in de toekomst niet meer te gissen naar de herkomst van je houtbouwmateriaal. Zij werken aan een digitaal platform voor de (lokale) houtsector; de digitale houtketen focust zich vooral op groen en ‘stads’hout. Het platform moet zorgen voor een transparante, integrale en schaalbare houtketen die voor iedere vierkant meter de meest lokale en hoogwaardige toepassing realiseert.

Tenslotte keken we naar ontwikkelingen, behoeftes en wensen voor de gebiedsontwikkeling van Rotterdam. Naast worstelingen met de MPG-berekening en het nog steeds sturen op prijs in plaats van duurzaamheid bij aanbestedingen, gooide een van de deelnemers een interessante vraag – en uitnodiging tot open discussie – op tafel: “Gaan we stoppen met sturen op prijzen en niet op duurzaamheid? Stoppen met slopen en gaan we dus uit van herbruikbaarheid? Waar gaan we zo snel mogelijk mee stoppen?”

Meer over deze CoP lees je online: https://icircl.nl/eerste-cop-cirkelstadzh-2022/

Virtuele inspiratietour

Tijdens de Week van de Circulaire Economie in februari namen partners en andere geïnteresseerden elke werkdag deel aan onze virtuele inspiratietour. Tijdens een online meeting bekeken we samen korte films waarin we uiteenlopende, circulaire voorbeeld(bouw)projecten belichtten.

In Rotterdam namen we je mee naar Buitenplaats Brienenoord en de Wolphaertstraat in Oud-Charlois. Hier vertelden Floris Schiferli van Superuse Studios en Fense Berkhof van woningcorporatie Woonstad Rotterdam over de geleerde lessen van beide projecten.

Benieuwd naar de virtuele inspiratietour? Bekijk hem hier onder:

De film is, net als de andere ‘virtuele inspiratietours’, gemaakt door Stichting TRACE. Die mooie samenwerking kwam overigens tot stand door een artikel in ons eigen Stadsblad.

“Doe het ook of doe het beter”

Het ronde ’torentje’ bovenop Blaak 40 in Rotterdam – een rijksmonument uit de jaren 50 van de vorige eeuw – was eind juni het toneel van de tweede bijeenkomst van Cirkelstad Rotterdam van dit jaar. “We merkten veel nieuwe gezichten op. Nieuwe oren dus om onze boodschap over het versnellen van de transitie naar circulair bouwen (en gebiedsontwikkeling) te horen,” vertelt spinner Nico.

Vincent van der Meulen van gastheer Kraaijvanger Architects vertelde over ontwerpen op een (natuur)inclusieve manier aan de hand van de plannen voor Holland Hydrogen 1, dat een van de grootste waterstoffabrieken in de wereld moet worden.

De technieken die door Kraaijvanger voor HH1 (en andere projecten van het bureau) ontworpen werden, zijn ook toe te passen in anderen vormen van bouw; cross-overs zijn makkelijk te maken. Wat dat betreft heeft ‘circulair’ nog oogkleppen op, vindt hij: “Circulair bouwen kan veel radicaler door écht natuurinclusief te bouwen.”

Robert Winkel van Nice Developers maakte zich vervolgens hard voor houtbouw met zijn presentatie over SAWA. Dit circulaire, houten woongebouw van 50 meter hoog verrijst op de Lloydpier in Rotterdam. Er is durf voor nodig om met zoveel hout een dergelijk hoog gebouw met woonfunctie te bouwen. Winkel laat zien dat het kan en daagt anderen uit: “Doe het ook of doe het beter!”

Meer over deze CoP lees je online: https://icircl.nl/terugblik-cop-rotterdam-juni2022/

Tour langs circulaire, sociale woningbouwprojecten

Na de zomerstop bezochten 30 deelnemers begin oktober een aantal circulaire, sociale woningbouwprojecten in onze regio. De gerenoveerde woningen aan de Wolphaertstraat in Rotterdam stonden, net als tijdens de Week van de Circulaire Economie, weer in de spotlights.

Woonstad Rotterdam en Superuse Studios leerden veel tijdens het renovatietraject. Zo werkte het bijvoorbeeld goed om de gemeente vroegtijdig mee te nemen in het proces. Je kunt wel degelijk afwijken van de gestelde normen als je je wensen op tijd en goed beargumenteert.

Ook vraagt een dergelijk traject om flexibiliteit. Je moet je ontwerp kunnen bijsturen naar de beschikbare materialen. Just-in-time-delivery bijvoorbeeld bleek een uitdaging. Zonder bouwhub in de buurt is dat met hergebruikte materialen vrijwel onmogelijk. Daarom liep het project vertraging op. De aanwezigheid van (bouw)hubs in de grote steden erg waardevol.

Meer over deze bijeenkomst lees je online: https://icircl.nl/recap-cop-6-okt-2022/

“Al met al een goedgevuld en leerzaam jaar, waarin we samen stappen zetten om versnellen. Juist nu de Raad van State de bouwsector weer voor een uitdaging stelt,” vat Van Hoogdalem het jaar samen. “En hier stopt het natuurlijk niet. Ook in 2023 gaan we er gezamenlijk voor zorgen dat we de transitie naar circulaire gebiedsontwikkeling versnellen.”

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Circulair BZK in zicht 2022 – Over samenwerking | De Stadskraan in Utrecht, herboren >