Digitaal elkaar blijven inspireren in de Achterhoek

Op 5 maart 2020 maakten we met onze founding partners (bedrijven, corporaties en gemeenten) en ‘vrienden van’ (onderwijsorganisaties) een vliegende start met Cirkelregio de Achterhoek.  Die bijeenkomst bleek achteraf niet alleen de eerste, maar voorlopig ook de laatste fysieke samenkomst te zijn. Noodgedwongen gingen we digitaal verder. Dat hield ons echter niet tegen om elkaar te inspireren en stimuleren.  

CoP van 15 september 2020, locatie De Mattelier in Groenlo  

Intussen zijn we acht voornamelijk digitale CoP’s en een ledenvergadering verder. We hebben twee nieuwe partners mogen verwelkomen. We spraken over diverse thema’s zoals As a service contracten, een circulair ambachtscentrum en het inrichten van een circulair bedrijventerrein. Diverse studenten, van onder ander de HAN en Saxion, deden onderzoek bij diverse partners. Variërend van onderzoek naar inventarisatie van de gebouwde omgeving tot het ontwikkelen van circulair beleid voor gemeenten. En we deden waardenonderzoek. Ten slotte startten we in 2020 met diverse projecten, waaronder een onderzoek naar reststromen en restcapaciteiten en de voorbereidingen van een materialenmarktplaats. Die materialenmarktplaats gaat in het tweede kwartaal van 2021 van start als Stadsmijn Achterhoek.  

In 2021 willen we groeien van 19 naar 30 partners. We organiseren 4 digitale CoP’s, een ledenvergadering en een live evenement. We werken aan het verder professionaliseren van de Cirkelregio en het versterken van onze community. We maken een circulair inspiratieboek, we ontwikkelen een regionale productencatalogus en een beslisboom voor toepassing van vrijkomende materialen en elementen. We initiëren en stimuleren diverse projecten. Zo gaat de Stadsmijn officieel van start dit jaar en werken we door aan de inventarisatie van de gebouwde omgeving en van restromen en restcapaciteiten. Ook onderzoeken we vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie, onderhoud, nieuwbouw en biobased programma’s.  

Kortom: plannen genoeg! Wil je meer weten? Wil je meewerken? Neem dan gerust contact met ons op. En: neem ook eens een kijkje op www.cirkelregiodeachterhoek.nl

Twan van Vuren

Spinner in de Achterhoek


06 249 028 97

Willy Smit

Spinner in de Achterhoek

< Saxion doet waardengedreven onderzoek bij Cirkelregio de Achterhoek | Bouw mee aan de Toekomst van de Stad >