Doorpakken bij eerste CoP in Haarlem Kennemerland

Op donderdag 13 juni vond de eerste Community of Practice van Haarlem Kennemerland plaats op het MAAK Haarlem terrein. Na een wervelende kick-off in maart was het nu tijd om door te pakken met actuele vraagstukken en casussen van en met partners en aankomende partners.

Nieuw paviljoen voor scouting

Scouting Brigitta vormde de aftrap voor deze ontbijtsessie. Scouting Brigitta bestaat bijna 75 jaar, is toe aan een nieuw clubhuis en heeft flinke ambities voor wat betreft de functionaliteit en het materiaalgebruik. Voorzitter Albert Jan Bloemendal vertelt: ‘We willen een energieneutraal gebouw en richten ons op drie pijlers namelijk educatie, innovatie en participatie.”. Het nieuwe clubhuis is multifunctioneel te gebruiken is en vormt zo ook een plek voor de buurt. Door de jaren heen heeft de scouting heel veel jongeren en gezinnen over de vloer (gehad) en deze ambassadeurs worden betrokken bij het vervolgproces waar met name financiering van het clubhuis nog wel een uitdaging is. Er ligt een duurzaam ontwerp van architect Jack Deneke. Specifiek in deze CoP vroeg voorzitter Albert Jan hulp bij juridisch advies tijdens het vergunningentraject. Het paviljoen komt namelijk in een stadspark te liggen waar geen bestemmingsplan van kracht is en daarom is er een gebiedsvergunning nodig. Daarnaast wil Albert Jan graag partners spreken die ervaring hebben met het bestuurlijke proces en hulp kunnen bieden hierbij. Als er eenmaal een akkoord is, zijn materiaalleveranciers aan de beurt en mensen die het bouwproces kunnen helpen organiseren en begeleiden. Partner Kingspan heeft via spinner Wouter van Twillert al een aanbod gedaan voor materiaal dat een tweede leven kan krijgen.

Circulaire wanden

In het tweede deel van de CoP gaf Thijs Zwakman van Quickpanell een presentatie over circulaire modulaire wanden. De ontwerpers van het Wikkelhuis hebben een nieuw concept in de markt gezet dat ook papier als basis kan gebruiken. Deze flexibele wanden zijn opnieuw te gebruiken en daarom een goed alternatief voor de traditionele gipsen wanden die bij verhuizing of verbouwing in de container belanden. De wanden zijn opvulbaar met isolatiemateriaal, te bekleden en eenvoudig te demonteren. Thijs zoekt een grote speler die de uitdaging aan wil gaan om bij een grootschalig bouwproject met deze wanden te werken. 

Regio updates

Deze CoP sloten we af met een update van lokale en regionale ontwikkelingen want we zien als spinners dat het voor veel partners onmogelijk is om te volgen wat er allemaal gebeurt. In vogelvlucht hebben we de volgende onderwerpen benoemd:

  • WeMakeTheCity, het programma van toekomstige steden waaronder bouw en onderwijs. Deze week vindt dit plaats in de regio Amsterdam, op 18 juni neemt Cirkelstad deel aan het programma, op 21 juni is er een programma over circulariteit in Haarlem
  • De Koepel, in de voormalige gevangenis komt o.a. een universiteit, een bibliotheek en gaat Cupola XS een doe- en leeromgeving opzetten voor het MKB met daarin drie hoofdthema’s namelijk data, groei en circulair. Cirkelstad is betrokken bij deze ontwikkelingen.
  • C-district, een deel van bedrijventerrein de Waarderpolder krijgt als markering “circulair”. In dit gebied willen ondernemers en onderwijs onder meer ‘regel’ruimte om aan de slag te gaan met circulaire en innovatieve experimenten en samenwerkingen. Het plan is in wording en binnenkort leest u hier meer over.
  • Het grondstofcollectief dat gevormd wordt door een aantal lokale en regionale spelers en aanjager het Vuilrak, krijgt meer vorm. Aangezien het om een nieuw concept gaat van business en samenwerking, is de hulp ingeroepen van PIM, het innovatieteam van de Provincie Noord-Holland. In dit proces gaan de initiatiefnemers hun businessmodel nader uitwerken, de relevante partijen erbij betrekken, de bijbehorende juridische entiteit vormen en dergelijke.
  • In oktober organiseert Gemeente Haarlem activiteiten rondom de Sustainabele Fashion Week. Makers die actief zijn met het circulair benutten of ontwikkelen van textiel en meubilair zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteiten of onderdeel uit te maken van de tour door de stad.
  • Volgende CoP’s in Haarlem Kennemerland vinden plaats op 12 september en 5 november a.s.
  • Een Circo Business Track voor maakbedrijven en bedrijven in de bouw wordt voor het eerst georganiseerd in Haarlem in september en oktober a.s. Deelname resulteert in een implementatie plan voor een circulaire oplossing voor het deelnemende bedrijf. Mede dankzij bijdragen van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van I&M zijn de kosten voor deelname slechts €500 per bedrijf.  Bedrijven kunnen zich nog aanmelden.

Oproep

Als u tips en suggesties hebt voor Scouting Brigitta en/of voor Quickpanell, neem contact op met spinner Liesbet Hanekroot.

Liesbet Hanekroot

Spinner in Haarlem Kennemerland

< Column: Circulair BZK in zicht | Uitdagingen voor opschaling van circulariteit in de buitenruimte >