Enthousiasme bij Inholland over praktijk circulaire economie bij Cirkelstad

In het begin van dit studiejaar heeft Liesbet Hanekroot, een van de spinners van Haarlem Kennemerland, een gastcollege mogen geven aan studenten Finance & Control (voorheen bedrijfseconomie) over circulaire economie.

Studiedag

Inholland had een studiedag Duurzaamheid georganiseerd voor alle 4e jaarsstudenten Finance & Control van alle locaties van Inholland (Haarlem, Alkmaar, Diemen en Rotterdam). Gastsprekers uit het bedrijfsleven waren uitgenodigd om voorbeelden uit hun praktijk en hun ervaringen te delen met deze studenten en hen zo ook een idee te geven van mogelijke interessante afstudeerkansen. Andere sprekers waren van de HVC-groep over hun verschillende businessmodellen, van ABN AMRO over duurzame financiering en van het Impact Instituut over Integrated Reporting. De dag was slim voorbereid door de studenten uit te nodigen van tevoren vragen in te dienen. Van die kans werd goed gebruik gemaakt met interessante vragen.

Een brede verkenning

Vanuit Cirkelstad kon Liesbet als eerste spreker een brede verkenning bieden over waarvoor circulaire businessmodellen en circulaire economie oplossingen kunnen bieden, en hoe daarover gerapporteerd kan worden. Ook besprak ze aan welke actuele vraagstukken partners van Cirkelstad werken en waar Inholland studenten een bijdrage aan kunnen leveren.

Doe-kracht

Het was duidelijk dat er grote interesse is voor duurzaamheid bij deze studenten en dat een aantal studenten op het gebied van duurzaamheid graag aan de slag willen gaan of zelfs al zijn. Ook is het te waarderen dat Inholland graag deze studenten meer bagage wil aanreiken om zo concreet met duurzaamheid aan de slag te kunnen gaan. Het is te hopen dat steeds meer studenten onze partners weten te vinden om concreet met hun circulaire vraagstukken aan de slag te gaan en/of hun circulaire oplossingen verder uit te werken. Ook nodigen wij graag de partners van Cirkelstad uit om deze verfrissende doe-kracht van studenten te betrekken bij hun circulaire vraagstukken.

Wil je hierover meer weten, ook een dergelijke bijdrage bij een opleiding en/of met studenten in contact komen? Neem contact op met Liesbet Hanekroot.

Liesbet Hanekroot

Spinner in Haarlem Kennemerland

< RGS vindt duurzame ketenpartner voor gekapte en gerooide bomen | Heeft goederenvervoer in de stad via het water kans van slagen? >