Heeft goederenvervoer in de stad via het water kans van slagen?

Binnen de stad Haarlem vinden de meeste goederenbewegingen plaats over de weg, een keuze die vooral uit economisch oogpunt gemaakt wordt omdat vrachtvervoer met dieseltrucks goedkoop is. Het Business Research Center van de Hogeschool Inholland heeft in opdracht van gemeente Haarlem vanaf 2019 onderzoek gedaan naar het gebruik van waterwegen als oplossing voor het goederenverkeer van en naar de binnenstad van Haarlem

De emissievrije binnenstad

Sinds de aandacht voor de zware milieubelasting van diesel worden nieuwe, duurzame alternatieven overwogen vanuit milieu, sociaal en maatschappelijk oogpunt die moeten leiden tot andere logistieke oplossingen. Gemeente Haarlem heeft doelen gesteld met betrekking tot het terugdringen van schadelijke emissies zoals CO2 en stikstof en zich aangesloten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES), een initiatief gericht op duurzame stadslogistiek. Het concrete doel van de gemeente is het realiseren van een emissievrije binnenstad voor het jaar 2025.

Haarlem ligt met haar waterrijke omgeving binnen de metropoolregio Amsterdam en veel goederenbewegingen vinden binnen dat gebied plaats. Het vervoer over water vanuit de Amsterdamse haven naar Haarlem maar ook op de Haarlemse grachten rondom de binnenstad leent zich goed voor stukgoederen, bouwmaterialen en bevoorrading van retail en horeca.

De duurzame vrachtboot

Eind 2019 van het jaar kwam een eerste conclusie dat het een kansrijke mogelijkheid was om de binnenstad van Haarlem te bevoorraden middels duurzaam vrachttransport over water. In 2020 is dit onderzoek voortgezet en heeft de feitelijke realisatie daarvan aandacht gekregen. De duurzame vrachtboot, de verschillende afmeerlocaties, de goederenhub, het voor- en natransport en ook de financiering waren onderwerpen die nader onderzocht zijn. 

Meer weten?

Voor Gemeente Haarlem heeft duurzaam goederenvervoer via het water nu geen prioriteit. Dat neemt niet weg dat de onderzoeken, de interviews en de berekeningen van waarde zijn voor andere belangstellenden. Inholland nodigt u van harte uit om contact te leggen als u meer wilt weten over dit thema en de onderzoeken wilt lezen.

Contact persoon:

Giovanni Douven

Research Fellow Logistiek & Complexiteit

Hogeschool Inholland Haarlem 

< Enthousiasme bij Inholland over praktijk circulaire economie bij Cirkelstad | Tentoonstelling ‘Van Container naar Circulariteit’ >