Green Deal Houtbouw MRA: klaar voor ondertekening!

Nederland staat voor de opgave om vóór 2050 twee miljoen nieuwe woningen bouwen en nog eens zo’n 7 miljoen bestaande woningen te isoleren. Een enorme opgave. We bouwen nu vooral met beton, staal en steenwol; bouwmaterialen die bij productie veel CO2 uitstoten.  

Dit kan anders. In het convenant Green Deal Houtbouw MRA 2021-2025 is het uitgangspunt om vanaf 2025 voor alle nieuwbouw in de MRA een schaalsprong te maken door minimaal 20% uit te voeren in houtbouw/biobased bouw. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op (gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 22.000 huishoudens) en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot. 

Deze doelstelling wordt vertaald in: 

  • Afspraken over aan te wijzen locaties  
  • Het ontwikkelen en delen van kennis 
  • Het verbeteren van de bouwregelgeving 
  • De te maken kosten  
  • Het afstemmen van de businesscase 

Het convenant Green Deal Houtbouw MRA is een uitdaging waar publieke en private partijen én kennisinstellingen gezamenlijk hun schouders onder zetten. Op 21 oktober aanstaande is de feestelijke ondertekening van de Green Deal Houtbouw MRA 2021-2025.  

Voor deze Green Deal Houtbouw MRA is een ook MRA katern opgesteld. Dit is onderdeel van een inspiratieboek over houtbouw in de regio. Het kan daarmee gezien worden als de Nederlandse versie van Tomorrow’s Timber van Pablo van der Lugt en Atto Harsta. Deze is gepubliceerd op 7 oktober in Pakhuis de Zwijger. 

Contactpersoon

Vera van Maaren

Spinner Cirkelstad Gebiedsontwikkeling

06 141 844 71
< Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper van DGBC | Modulaire houtskeletbouw is méér dan alleen CO2-opslag >