Handen uit de mouwen voor aardgasvrij vastgoed

Eind 2020 startte gemeente Oldambt met een aanbestedingstraject op basis van RIC voor het aardgasvrij maken van zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen. Technisch dienstverlener ENGIE Services heeft de opdracht gekregen.  

Meer dan 100 gebouwen 

De oorspronkelijke opdracht ging over het aardgasvrij maken van 33 gemeentelijke gebouwen met een gasaansluiting, zoals sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren en multifunctionele gebouwen. De gemeente riep ook andere Oldambtster organisaties op om zich aan te sluiten bij deze aanbesteding. Aan die oproep werd gehoor gegeven: maar liefst 79 andere gebouwen werden aan de opdracht toegevoegd. Ook organisaties buiten de gemeentegrenzen sloten zich aan. 

Groot succes 

De aanbesteding is dus een groot succes. Wethouder Erich Wünker is trots op het resultaat: “We hebben voor deze opdracht gebruik gemaakt van een bijzondere aanbestedingsprocedure. We vroegen namelijk niet om een pasklare oplossing, maar om een partner die een langdurig contract met ons wil aan gaan en die binnen dat contract telkens weer op zoek gaat naar nieuwe en innovatieve oplossingen om aardgasvrij te worden. Ik had van tevoren ook echt niet verwacht dat zoveel andere gebouweigenaren zich aan zouden sluiten bij onze aanbesteding. Het is mooi om te zien dat zoveel organisaties bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouwen.” Ook ENGIE is blij met de opdracht. Kristiaan Blokzijl, manager bij ENGIE: “Samen met gemeente Oldambt maken we graag werk van verduurzaming. Het is onze ambitie om leider in de energietransitie zijn. Het aardgasvrij maken van een groot deel van de overheidsgebouwen in ons land is daarin een belangrijke stap.” 

Rapid Impact Contracting 

Met Rapid Impact Contracting is de vraag snel op de markt gezet. Deze methode vertaalt de sustainable development goals naar een opdracht aan de markt. Erick Wuestman van KplusV en Marleen van der Ziel van Onlanders begeleiden het aanbestedingsproces “Erg mooi dat het marktpartijen aangeven dat deze uitvraag ook intern nieuwe werkprocessen heeft veroorzaakt.” Aldus Marleen van der Ziel. 

Deze aanbestedingsmethodiek, Rapid Impact Contracting, kortweg RIC genaamd, biedt de benodigde ontwikkelruimte aan betrokken partijen om, na gunning, in samenspraak, tot de meest geschikte uitwerkingen te komen. Binnen de lange looptijd van dit contract kan via de innovatiegerichte RIC manier van inkopen, telkens worden onderzocht welke nieuwe mogelijkheden zich aandienen om ook lastige gebouwen los te koppelen en alsmaar beter te kunnen voldoen aan de ambities van de gemeente Oldambt en de vastgoedpartners die participeren in deze uitvraag. Deze ambities vormden de gunningscriteria voor de RIC aanbesteding en zijn dus gebaseerd op de eerder genoemde Sustainable Development Goals – SDG’s van de Verenigde Naties. Naast het uitbannen van aardgas spelen hierbij het verminderen van CO2 uitstoot en de emissie van andere schadelijke stoffen voor het milieu een rol, evenals het circulair verantwoord uitvoeren van de aanpassingen en het bijdragen aan het delen van de kennis en ervaring uit deze opdracht met regionale onderwijsinstellingen. 

Voor dit project is co-creatie een vereiste.

De opdracht 

De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de bestaande begroting. Dat betekent dat ENGIE het volledige budget voor de huidige energiekosten tot 2050 tot haar beschikking krijgt om de gebouwen aardgasvrij te maken. Dit geld mag worden geïnvesteerd in energiebesparende, isolerende, energieleverende, kostenbesparende en verduurzamende maatregelen. Wethouder Wünker: “Daarnaast hebben we nog een aantal uitgangspunten vastgelegd voor de opdracht. Een voorbeeld hiervan is dat de aanpassingen aan de gebouwen en installaties binnen het huidige budget passen en dat het comfort er niet op achteruit mag gaan. Ook hebben we het gebruik van biomassa uitgesloten in de opdracht. Wij vinden namelijk dat biomassa, gezien de maatschappelijke discussies, geen goed alternatief is voor aardgas.”  

Planning 

De afspraken tussen de gemeente, ENGIE en de andere organisaties die zich hebben aangesloten bij de opdracht worden de komende tijd verder uitgewerkt en vastgelegd in een contract. Het is de bedoeling dat de eerste maatregelen in 2022 worden genomen. 

Marleen van der Ziel

Spinner in Groningen

06 1267 73 52

< Doorstroming als een service | Lessen van Slopers – Welke hergebruikfactoren spelen een rol? >