Hergebruiken van je reststromen in de regio. Kan dat echt? Ja, dat kan!

Binnen Cirkelstad is er veel aandacht voor circulaire gebouwen en gebieden. We stimuleren elkaar om circulair te ontwerpen, te bouwen en te renoveren en nieuwe ketens te sluiten. En als je een nu nieuw pand bouwt dan is eigenlijk alles al voorhanden om dat circulair te doen. Maar wie gaat het pand gebruiken? En werkt dat bedrijf ook circulair?

Op het bedrijventerrein Waarderpolder is de ambitie helder. Dit wordt een circulair bedrijventerrein.

Parkmanagement Waarderpolder benut alle instrumenten die er zijn om bedrijven te faciliteren naar die andere economie en ander gebruik van materiaal en energie.

Partner Enz Remake heeft in tal van projecten laten zien dat ze een geschikte sparringpartner zijn als het gaat om circulair ontwerpen van nieuwe producten en om aan de slag te gaan met materialen die nu nog minder eenvoudig her te gebruiken zijn. (Weet je nog, die oude treinvloeren van NS)

Daarom stond deze community of practice in het teken van afvalstromen in het MKB. Een enorme hoeveelheid materiaal verdwijnt wekelijks in de containers. Wat gebeurt er eigenlijk mee? En bij wie moet je zijn als je een product hebt wat nog schoon en goed is maar voor jou niet meer te gebruiken? Deze sessie vond plaats op MAAK Haarlem, de circulaire hotspot waar tal van makers dagelijks werken aan innovatieve en circulaire toepassingen en producten.

Presentaties

Stan Verstraete van Parkmanagement Waarderpolder vertelde als eerste wat zij doen en hoe zij bedrijven faciliteren in de ontwikkeling naar duurzame, toekomstbestendige en circulaire bedrijfsvoering.

Juan Nibbelink gaf namens de coöperatie Enz Remake gaf een korte kennissessie over de keuzes die je kunt maken binnen je bedrijf om meer circulair te werken en deed dat aan de hand van verschillende voorbeelden.

Spaarne Werkt is dé sociale partner in Haarlem die naast re-integratie en dagbesteding ook innovatief werkt aan het slim en circulair verwerken van tal van reststromen. Tom Wielart vertelde over hun succesvolle verwerking van 2ehands textiel en de samenwerkingen met veel verschillende mkb’s waar ze materialen uitwisselen. Deze drie partijen vormen samen ook een keten. Een vraag komt binnen bij Parkmanagement en die kan verbinden met bedrijven die kunnen helpen bij de oplossing zoals Enz Remake dat doet. Binnen het circulaire proces kijkt Enz Remake ook hoe ze sociale partners aan kunnen sluiten. Zodat je lokale ketens vormt, de werkgelegenheid in eigen regio versterkt en echt het inclusieve van een circulaire keten invulling geeft.

In het 2e deel van de sessie zijn we aan de slag gegaan met meegebracht “afval” van de deelnemers. En hebben we volgens een vraag/antwoord methode gekeken wat er mogelijk is met bepaalde stromen en wie je daarvoor nodig hebt.

Een greep uit de opbrengsten:

  • Het duurzame meubeltransportbedrijf Blue-Hub heeft wekelijks containers vol karton, plastic, foam en schuim wat allemaal dienstdoet als verpakkingsmateriaal om de meubels onbeschadigd te vervoeren. Alle stromen kan hij hoogwaardig kwijt bij nieuwe afnemers! Zo is het foam en schuim een veelgevraagd product bij Mooi Zooi, een creatieve supermarkt vol restmaterialen van bedrijven.
  • Twee bedrijven (de Oesterzwammerij en Lekker Zootje) werken met koffiedik voor de groei van Oesterzwammen, houden na verloop van tijd mycelium over. Dit kan dienen als bouwmateriaal, isolatie en omgezet naar eiwitstof. Een vervolgafspraak is in de maak.
  • En meerdere partijen hebben houtstof, zaagsel of houtkrullen over. Parkmanagement neemt deze “reststroom” onder haar hoede en gaat inventariseren hoeveel er werkelijk is en welke afzetkanalen er zijn voor grotere volumes (pellets, compost, bodembedekking).
  • Tal van events laten spandoeken van pvc voor eenmalig gebruik maken. Het lokale MBO was ook vertegenwoordigt, de practor circulaire economie van het Nova College nam het aanbod van span/zeildoeken mee terug naar haar leerlingen. Kan het van ander materiaal, kan het circulair en wat doen we met bestaande voorraad? Een mooie vraag voor jongeren.

Geleerde lessen:

  1. Het samenbrengen van verschillende bedrijven die nog niet in dezelfde keten werken kan voor creativiteit en onverwachte oplossingen zorgen;
  2. Deel door middel van foto’s je “afval vraagstuk” met je netwerk bijv via Linkedin. Wie kan hier nog iets mee? Vaak komt er uit onverwachte hoek een oplossing.;
  3. In Haarlem hebben we een circulaire app groep, dit helpt bij het snel schakelen van vraag/aanbod en ook het delen van kennis of netwerk. Zo’n lokale oplossing kan een mooie aanvulling zijn op de landelijke platforms voor vraag en aanbod. En door het lokale aspect komen er ook andere voordelen bij. Weten hoe wij dat doen? Mail Brigitte;
  4. Afval staat niet stil en je bedrijf ook niet. Een regelmatige “apk” van je bedrijfsprocessen helpt om steeds weer een duurzame stap te zetten. Betrek je omgeving en je netwerk of behandel zo’n stap in een gezamenlijke sessie. Een beheersorganisatie als parkmanagement kan daar een goede rol in spelen.
  5. Afval oplossen is een ding. Maar vraag tegelijk ook aan je leverancier om mee te denken over het voorkomen van afval. Hoe kan het samen anders?

Er waren ook bedrijven die voor het eerst kennis kwamen maken met Cirkelstad en de oplossingen voor afval. Vanwege het succes heeft Parkmanagement Waarderpolder besloten om deze sessie volgend jaar nogmaals te organiseren.

Meer informatie?

Meer weten over de toepassingen van mycelium:

https://www.wur.nl/nl/show-longread/Mycelium-van-paddenstoelen-als-veelbelovende-eiwitbron-voor-de-toekomst.htm

https://www.architectuur.nl/design/bouwen-met-mycelium/

Schoon bedrijfsafval of restanten over zoals mallen, doppen, show-modellen, monsters.  Neem contact op met Creatieve Supermarkt Mooi Zooi https://mooizooi.nl

Gaat het om textiel, hout of inventaris, dan kun je bij Spaarne Werkt terecht. www.spaarnewerkt.nl

Herontwerp van je processen en gebruik van materialen, vraag Enz Remake. https://enz-remake.nl

Verhuizen naar de Waarderpolder? Neem contact op met Stan Verstraete https://www.waarderpolder.nl/contact/

Vergaderen of presenteren op een bijzondere circulaire locatie? MAAK Haarlem https://maakhaarlem.nl/maak-vergaderen/

Andere vragen: mail of bel Brigitte Kool, spinner van Haarlem Kennemerland: 

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< Circulair west: maak werk van regionale circulaire betonketens | Ontwikkelprogramma voor corporaties gaat bijna van start! >