Circulair west: maak werk van regionale circulaire betonketens

Onlangs presenteerde Circulair West haar whitepaper ‘Circulair beton; de nieuwe basis’. Daarin worden concrete suggesties en aanbevelingen gedaan voor bedrijven en lokale overheden om samen tot regionale circulaire betonketens als nieuwe basis te komen. Op die manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

De bouw is een onmisbare schakel bij het realiseren van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Grondstoffen zijn schaars en beton is na water het meest gebruikte product ter wereld. Het wordt opgebouwd uit de grondstoffen grind, zand en cement die vaak worden geïmporteerd uit het buitenland. Een mooi product, maar we weten inmiddels dat de betonindustrie op mondiaal niveau een significante impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen en dat ook de beschikbaarheid van grondstoffen niet langer vanzelfsprekend is. Er valt dus veel winst te boeken door beton te verduurzamen.

Circulair West is daarom vorig jaar het icoonproject circulair beton gestart. Daarmee wordt het nationale betonakkoord, en meer, regionaal vertaald. Vrienden van deze stichting, waaronder architecten, bouwers en ontwikkelaars, onderzochten samen met AW Groep (als o.a. grondstoffenleverancier, betonproducent, lokaal verwerker van betonpuin én co-founder van Circulair West) hoe van circulair beton de nieuwe basis voor de toekomst gemaakt kan worden en wat daarvoor nodig is. Door het onderling delen van toepasbare kennis op het gebied van circulaire beton (zoals over grondstoffen, productieprocessen, bedrijfsvoering, producten en diensten) zijn negen stappen geïdentificeerd en gevisualiseerd die randvoorwaardelijk zijn voor succesvolle regionale circulaire betonketens.

De uitgave ‘Circulair beton; de nieuwe basis’ wordt toegezonden aan alle overheidsvrienden van Circulair West, waaronder de Duin- en Bollenstreek gemeenten en de provincie Noord- en Zuid-Holland. Het onderzoek maakt duidelijk dat een stimulerend, actief en ondersteunend overheidsbeleid, net als beton, de basis vormt voor een duurzame toekomst. Nieuw beleid en richtinggevende acties vanuit overheden blijken broodnodig om circulair beton daadwerkelijk tot de standaard van morgen te maken.

Concrete actie mogelijk

Voorwaarden voor het gebruik van circulair beton in sloop- en afvoervergunningen of bouwbesluiten meenemen blijkt een sterk instrument om de circulaire betonproductie verder op gang te helpen. Net als het nadenken over het transporteren en verwerken van schoon betonpuin in de regio, of het bouwen vanuit circulaire beton principes. De overheid kan daarbij naast kaderstellend ook rechtsreeks een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door voortaan haar bestratingsmateriaal, zoals betontegels of straatstenen, maar ook oude betonconstructies uit funderingen van bruggen en kadewanden voor verwerking tot circulair beton beschikbaar te stellen. Dan wel als opdrachtgever het gebruik en de toepassing van circulair beton voor te schrijven bij aanbestedingen en in bestekken. Zo wordt de transitie naar de circulaire economie met circulair beton als de nieuwe basis in gezamenlijkheid versneld. Leon van Ast, kwartiermaker bij Circulair West motiveert het initiatief als volgt: “Met ons initiatief stimuleert Circulair West een grote groep stakeholders, zoals gemeenten, omgevingsdiensten, beleidsmakers, architecten, bouwers, slopers en ontwikkelaars, om hun rol in de circulaire betonketen actief in te nemen. Daarmee gaan we samen op weg naar de nieuwe basis met een schonere betonsector en toekomst voor ons allemaal.”

Lees de whitepaper

< Kijkje in de circulaire keuken van Gemeentewerf Noord Apeldoorn | Hergebruiken van je reststromen in de regio. Kan dat echt? Ja, dat kan! >