Meer dan duizend DuSpotters werken circulair samen! 

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd nog altijd toe, terwijl de aarde ons maar een beperkte voorraad aan grondstoffen kan bieden. Steeds meer overheden en bedrijven omarmen daarom het doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Ook binnen Cirkelstad Deventer wordt er gestreefd naar een circulaire samenleving, waarin alle grondstoffen hoogwaardig worden (her)gebruikt. Deze droom en ambitie kunnen we alleen samen bereiken. 

Ook de traditionele bouwsector – die veel vrijkomende bouwmaterialen niet of nauwelijks recyclet –  moet veranderen. Dat is een grote uitdaging, want er zijn nog veel hindernissen. Zo zijn de actuele vraag en het aanbod niet in beeld, kost het vaak minder tijd, energie en moeite om primaire nieuwe bouwmaterialen te gebruiken, vergroot het de onzekerheden en is het financieel niet altijd voordeliger. 

Meer circulariteit door te ‘DuSpotten’ 

Om die drempels weg te nemen heeft partner DuSpot een matchingstool ontwikkeld voor bouwmaterialen die onafhankelijk alle marktplaatsen en platformen met elkaar verbindt. DuSpot visualiseert vraag en aanbod van vrijkomende materialen in verschillende fases van een project op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijkere wijze en matcht die automatisch met elkaar. Ook hier geldt dat het slagen van dergelijke matchingstool alleen samen bereikt kan worden. Met andere woorden: hoe meer gebruikers, hoe meer matches gemaakt kunnen worden en hoe minder verspilling, opslag of transportkosten er zijn.  

Inmiddels zetten meer dan duizend werknemers in tweehonderd organisaties, waaronder gemeenten, woningcorporaties, (sloop)aannemers en leveranciers, de tool op diverse projecten al slim in. Het  resultaat is dat vrijkomende materialen significant vaker hergebruikt worden binnen projecten en aanbestedingen. Zo wordt ‘DuSpotten’ voor steeds meer organisaties een werkwoord dat symbool staat voor een circulaire economie. 

Veel landelijke aannemers en overheden doen al mee 

Het is de missie van DuSpot om de circulaire economie te stimuleren, aan te jagen en tot dagelijks gebruik te maken in de vorm van een nieuwe circulaire standaard. Met de onafhankelijke matchingstool wordt hoogwaardig hergebruik vanzelfsprekend en is dit niet meer gebaseerd op ‘toeval’. DuSpot is een verbinder die de handel van herbruikbare bouwmaterialen maximaal bevordert.  

Gebruikers zijn eensgezind in de rol die DuSpot kan spelen in het bereiken van hun duurzaamheidsambities. De grootgebruikers in de Nederlandse bouwsector onderschrijven dan ook het gebruiksgemak van de matchingstool. “We kunnen al onze vrijkomende materialen immers niet zelf hergebruiken. DuSpot is krachtig in z’n eenvoud. Het marktplaatsprincipe is bij iedereen namelijk bekend, waardoor de tool vrij intuïtief werkt. Het is heel simpel om een ‘spot’ aan te maken. Doordat DuSpot geen directe bemoeienis of belang heeft bij een match zorgt dat aanbieder en vrager een korte, vertrouwelijke lijn hebben en snel informatie met elkaar kunnen delen Deze onafhankelijkheid is voor ons van groot belang”, aldus een enthousiaste Maarten Breur van Dura Vermeer. DuSpot is feitelijk enkel een softwareleverancier die ervoor zorgt dat vraag en aanbod elkaar vinden.  

Impact 

De huidige gebruikers zorgen al voor veel CO2-reductie. Het aantal transportbewegingen neemt af, omdat de tussenstap van depotopslag kan worden overgeslagen. Het regionaal hergebruik neemt toe, omdat gebruikers op afstand kunnen matchen. Er is minder afvalverwerking en productie van materialen en er zijn minder transport-, depot- en stortkosten. Zo besparen DuSpotters op primaire grondstoffen en maken zij al veel impact. Zowel de markt als de overheid heeft hier baat bij. En door het aantal gebruikers te laten groeien, neemt de impact alleen meer toe.  

DuSpot jij binnenkort mee? Neem contact op via of neem een kijkje op DuSpot.nl.  

< Feestelijke oplevering circulaire houten kozijnen en glas in ‘De Bosleeuw’ | Met Circq wordt afbouwen circulair  >