Mogelijkheden circulariteit in De Spoorzone in Zwolle

De Spoorzone in Zwolle is gelegen ten zuidwesten van het historische centrum, rondom het spoor, grenzend aan de ring van Zwolle en dicht bij de rijksweg A28.

De Spoorzone is een groot gebied met veel verschillende functies, waar in de huidige situatie onvoldoende samenhang in zit. Het gebied is circa 100 hectare groot. Er is ongeveer 220.000 m2 bestaande kantoren, zo’n 600 woningen en circa 9 hectare bedrijvenpark met een aantal bijzonder grote hallen.

Het gebied kent een aantal aansprekende bedrijven en goed lopende kantoorfuncties. Maar steeds meer is te merken dat de huidige functies en gebouwen verouderd raken, gebouwen deels leeg komen te staan of extensief gebruikt worden. Ook is voor een aantal kantoorpanden de transformatie naar andere functies, zoals wonen, al ingezet.

Het gebied kenmerkt zich uiteraard ook door de aanwezigheid van de belangrijkste OV-terminal van Noordoost Nederland. Er zijn enkele Rijks monumentale gebouwen, een grote leisure functie als Dinoland en enkele grote onderwijsinstellingen zoals Windesheim en het Zone College.

Tijdens de meest recente bijeenkomst van Cirkelstad Zwolle op 18 april jl. waren we te gast in de Spoorzone. Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar van de gemeente Zwolle, heeft een boeiende presentatie gegeven over het gebied. In september staat een werkconferentie gepland waarin een aantal werkstromen geagendeerd staan waaronder circulariteit en klimaatadaptatie.

Als voorbereiding op deze werkconferentie werden deelnemers tijdens deze bijeenkomst uitgedaagd om zich uit te spreken over welke locaties en op welke wijze circulariteit in het gebied toegepast zou kunnen worden. De deelnemers zijn in groepjes uiteengegaan, waarna de uitkomsten plenair zijn besproken.

In dit gebied zijn volgens de deelnemers diverse mogelijkheden. Herbestemming van de prachtige hallen van Wärtsilä, de Hanzebadlocatie voor circulaire nieuwbouw, het Lubeckplein in de tijdelijkheid, maar er zijn ook diverse plekken voor proeftuin initiatieven. Diverse aspecten uit de bouwkolom kwamen voorbij, zowel sloop- en nieuwbouw als ook hergebruik en herstemming. De eindconclusie is dat er op circulair gebied veel mogelijk is in de Spoorzone, een prachtige kans!

De bijeenkomst werd beëindigd met de prikkelende vraag vanuit de gemeente Zwolle aan de marktpartijen wie op korte termijn het eerste iconische circulaire gebouw in Zwolle op zijn naam durft te zetten. Zodra er nieuws is, zullen we dat uiteraard melden!

Bekijk ook deze video waarin te zien is welke grote ambities er zijn met het Stationsgebied: https://vimeo.com/2125693166

Of de presentatie (pdf, 3,6Mb) die de gemeente Zwolle heeft gegeven over het gebied tijdens de meest recente bijeenkomst van Cirkelstad Zwolle op 18 april.

Meer over deze laatste bijeenkomst lees je in dit artikel: https://www.cirkelstad.nl/cirkelstad-zwolle-perfect-klimaat-voor-marktpartijen-die-aan-de-slag-willen-met-circulair-bouwen/

< Cirkelstad Zwolle: Perfect klimaat voor marktpartijen die aan de slag willen met circulair bouwen | Eerste pilots met gebouwinspecties door drones veelbelovend >