Cirkelstad Zwolle: Perfect klimaat voor marktpartijen die aan de slag willen met circulair bouwen

Zwolle is de laatste jaren enorm gegroeid. Veel grote bedrijven zijn naar Zwolle verhuisd vanwege het gezonde ondernemersklimaat alsmede de positieve invloed vanuit de regionale overheid. Uiteraard speelt de gunstige ligging aan de A28, spoorlijnen en uiteraard de IJssel ook een rol. De stad groeide in de laatste tien jaar van 117.000 inwoners naar 127.000 inwoners. De verwachting is dat deze stijgende lijn zich de komende jaren voortzet.

Er wordt in Zwolle volop gebouwd. De VINEX wijk Stadshagen telt momenteel bijna 25.000 inwoners en de wijk is nog niet af. De komende tien jaar zullen nog circa 3.000 woningen worden toegevoegd aan deze wijk. Daarnaast zijn er talloze binnenstedelijke ontwikkelingen in de komende decennia binnen Zwolle gepland, onder andere in de spoorzone. Een mooie kans om circulair te bouwen!

In het Zwolse Concilium werken woningcorporaties, marktpartijen, gemeente en provincie al jaren constructief samen om voldoende, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren. Vanaf 2009 wordt dat onder andere onder de noemer ‘Zwolse Aanpak’ gedaan, een set gezamenlijke ambities en afspraken die er aan bij hebben gedragen dat de Zwolse woningmarkt zich de afgelopen jaren kwalitatief en kwantitatief goed heeft ontwikkeld, zelfs in tijden van crisis.

De Zwolse Aanpak kent momenteel 5 agenda’s en 25 maatregelen voor een moderne woonstad. Dit betreft de volgende agenda’s: verstedelijking, transformatie, doorstroming en versnelling, betaalbaarheid en samenwerking. Circulariteit valt onder de agenda samenwerking en omvat de volgende maatregel:

We hebben de ambitie om in gebiedsontwikkeling, transformatie en herstructurering een bijdrage te leveren aan een meer circulaire economie, waarin duurzaam hergebruik van materialen en middelen centraal staat. We hebben de ambitie om voor alle projecten in de gemeente Zwolle een materialenpaspoort te hebben, waarmee inzichtelijk wordt welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. In de ontwikkelstrategie wordt hier een termijn aan verbonden. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde.

Er is binnen Zwolle dus een perfect klimaat voor marktpartijen die aan de slag willen met circulair bouwen. Cirkelstad Zwolle is in september 2018 gestart en heeft inmiddels negen partners uit de bouwsector aan zich verbonden (gemeente Zwolle, VanWonen Vastgoedontwikkeling, deltaWonen, Schagen, Salverda, Breeman, Sacon, VanWijnen en Windesheim). De komende tijd verwachten we te groeien naar circa 15 partners vanuit de regio uit de gehele bouwketen.

Tijdens de meest recente bijeenkomst van Cirkelstad Zwolle op 18 april waren we te gast in de Spoorzone. Deze gedifferentieerde locatie, naast de binnenstad en rondom het centraal station, gaat de komende jaren ontwikkeld worden tot een dynamisch woon- en werk gebied.

De gemeente Zwolle heeft een boeiende presentatie (pdf, 3,6Mb) gegeven over het gebied, waarbij de deelnemers werden uitgedaagd om zich uit te spreken over welke locaties en op welke wijze circulariteit in het gebied toegepast zou kunnen worden. Een mooie discussie volgde waarna de bijeenkomst werd beëindigd met de prikkelende vraag vanuit de gemeente aan de marktpartijen wie op korte termijn het eerste iconische circulaire gebouw in Zwolle op zijn naam durft te zetten.

Bekijk ook deze video waarin te zien is welke grote ambities er zijn met het Stationsgebied: https://vimeo.com/212569316

Gelukkig zijn er al prachtige circulaire initiatieven binnen Zwolle. Binnenkort start de bouw van de ondergrondse fietsenkelder bij het centraal station met diverse circulaire oplossingen. Deelgebied De Tippe in Stadshagen zal niet alleen duurzaam en klimaatadaptief, maar ook circulair worden ontwikkeld. Tenslotte zijn er diverse oude kantoor- en woongebouwen welke als donorskelet zijn over worden hergebruikt. Een mooi voorbeeld daarvan is het HSK gebouw aan de Harm Smeengekade in Zwolle.

Dit zijn een aantal concrete voorbeelden uit de bouwsector, echter zijn er diverse initiatieven in Zwolle op het gebied van circulaire economie, bijvoorbeeld in de food- en agri- als ook in de maaksector.

Voor veel bedrijven is het nog zoeken naar de juiste manier om circulariteit in het bedrijfsproces toe te passen en in te bedden. Een mooie uitdaging waarin ik in de bouwsector als spinner van Cirkelstad Zwolle graag aan bij draag. Heb je vragen of wil je aansluiten bij Cirkelstad Zwolle? Neem dan contact met me op!

Met circulaire groet,

Jasja Scholtens,
06-25085124

< Circulair slopen begint met digitalisering | Mogelijkheden circulariteit in De Spoorzone in Zwolle >