Opdracht studenten: Schets Harculo binnen een Future City

Zoals we in onze december nieuwsbrief schreven, zijn we in de zomer 2019 een samenwerking gestart met Hogeschool Windesheim. Docenten van de internationale Minor Future Cities van de Hogeschool Windesheim benaderden ENGIE met de vraag of de locatie Harculo het onderwerp mocht zijn voor onderzoek naar: ‘Hoe moet de locatie Harculo er uitzien binnen een Future City?’

De Future City van de studenten

Extra uitdagingen

Studenten kregen van hun docenten de opdracht rekening te houden met de energietransitie, klimaatverandering en bevolkingsgroei en wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor dit terrein aan de IJssel, grenzend aan natuurgebied. ENGIE voegde daaraan toe dat het gebied een bijdrage moet gaan leveren aan duurzame energievoorziening in de omgeving. Extra uitdagingen zijn gesteld om de creativiteit van studenten te stimuleren. Wat is te zeggen over stedelijkheid/bevolkingsdichtheid, lokale voedselvoorziening en nieuwe mobiliteit? Ook afvalmanagement en de circulaire economie krijgen aandacht in de plannen.

Deskundige partners

Hogeschool Windesheim heeft wekelijks gastdocenten van de partners uitgenodigd die deskundig zijn op al deze vakgebieden. De partners in de minor Future Cities zijn BPD, gemeente Zwolle, Rova, Rabobank, deltaWonen, Zwolle Cirkelstad, Hogeschool Windesheim, provincie Overijssel en ENGIE.

Beste plan

In verschillende groepjes zijn de studenten aan de slag gegaan. Het beste plan hebben de studenten toegelicht tijdens de eindpresentatie op 23 januari bij ENGIE. De ideeën van de Windesheim studenten kunnen ook van toepassing zijn op andere gebieden. Wij vinden het erg waardevol om met de studenten te werken: zij staan immers voor de toekomstige generatie. 

Toelichting van de studenten van hun Future City
(door de studenten aangeboden aan ENGIE en gemeente Zwolle) 

Inspiratie

Het onderzoek van de studenten is geen stedelijk plan, maar biedt ons wel inspiratie en elementen daaruit nemen we mee. Samen met de inbreng van de werksessies met omwonenden begin vorig jaar, werkt ENGIE met de gemeente en provincie aan een gezamenlijke gebiedsvisie. Vanwege de samenhang met andere beleidskaders en omgevingsvisie vraagt dit de nodige tijd.


 In deze film ziet u de Future City van de studenten.
In deze film lichten de studenten hun Future City toe (door de studenten aangeboden aan ENGIE en gemeente Zwolle). 

< NS Circular Challenge en ‘enz’ remake | 100% modulaire en demontabele school >