Op de schouders van reuzen

Ladder van Lansink – Afvalhiërarchie 

De Ladder van Lansink 

Insert houdt zich dagelijks bezig met circulariteit, maar wij zijn daar zeker niet de eerste of de laatste in. 40 jaar geleden al diende de Nederlandse Politicus Ad Lansink de motie in om volgens een afvalhiërarchie te gaan werken. Dit is later de Ladder van Lansink gaan heten en vormt vandaag de dag nog steeds de basis voor afvalwetten en -richtlijnen: ondertussen heeft dit fundament zijn weg gevonden in de Wet milieubeheer en de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De basis van dit model is dat hoe hoger de afvalstrategie op de ladder te plaatsen is, hoe minder nieuwe materialen en grondstoffen er nodig zijn, waardoor de belasting op het milieu verminderd wordt. Wij van Insert bouwen continu voort op dit gedachtegoed. 

De R-Ladder 

De overheidsdoelstellingen op het gebied van circulariteit benadrukken nogmaals de relevantie van de Ladder van Lansink, maar nodigen ook uit voor het uitbreiden hiervan. Ondertussen heeft het Planbureau van de Leefomgeving een circulariteitsladder (de R-ladder) met zes treden ontwikkeld, die meer nuance aanbrengt in het bovenstaande model. Dat begint met meer nadruk op hoe al in het ontwerpproces grondstoffen bespaard kunnen worden: R1 (Refuse, Rethink) en R2 (Reduce). Maar ook via welke verschillende stromen materialen hun weg hoogwaardig terug de keten in vinden: R3 (Reuse), R4 (Repair, Remanufacture). 

R-Ladder met strategieën van circulariteit 

Het Insert 12-R model 

En dat is waar Stichting Insert voor staat; zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van (bouw)materialen en grondstoffen. Dit vindt niet altijd plaats op dezelfde trede in de ladder en kan verschillen van direct hergebruik tot meer of minder complexe bewerkingsstappen, voordat het materiaal weer terug de markt in gebracht kan worden. Om dit proces en onze rol hierin met meer detail in kaart te brengen en daarmee ons steentje bij te dragen aan het verder ontwikkelen van het circulaire gedachtegoed, heeft Stichting Insert het 12-R model ontwikkeld. Hierin zijn Redistribute en Register twee belangrijke toegevoegde treden. De eerste stap van hergebruik uit de huidige bouwvoorraad, nu en in de toekomst, is registreren welke materialen zich in het vastgoed bevinden. De daadwerkelijke nieuwe toepassing en distributie van deze materialen en grondstoffen vraagt om slimme, CO2 besparende logistieke oplossingen. 

Het Insert 12-R model van circulariteit. Groen gekleurd zijn de stromen waarin de Stichting actief is, paars gekleurd zijn de diensten die de stichting levert om deze stromen te faciliteren. 

Om er in de praktijk voor te zorgen dat hergebruikte materialen hun weg zo hoogwaardig mogelijk terugvinden in eenzelfde of nieuwe functie, ontwikkelen wij zes diensten om dit te faciliteren. Dit gaat niet zonder uitdagingen, maar gelukkig staan we op de schouders van reuzen! 

Benieuwd naar de zes diensten van Insert? https://www.insert.nl/diensten. Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 

Contactpersoon: Peter Kreukniet, 0318 247 742,

< Nieuwe coalitie werkt aan accounting vraagstukken in de Circulaire Economie | Nieuw bedrijfspand Kreeft showcase circulair bouwen >