Nieuw bedrijfspand Kreeft showcase circulair bouwen

In Ede wordt momenteel het nieuwe kantoor van Bouwbedrijf Kreeft gebouwd. Het gebouw vormt straks het visitekaartje van het bedrijf op het gebied van duurzaam en circulair bouwen, iets waar het bouwbedrijf graag het voortouw in neemt. In interviews zei directeur Dirk Jan van den Brink al eerder “Circulair bouwen is echt de toekomst, we moeten er gewoon mee aan de slag.” Kreeft is lid van Cirkelstad Veenendaal.

Voor de bouw van het nieuwe pand heeft Bouwbedrijf Kreeft de lat hoog gelegd op het niveau BREEAM-outstanding wat energie- en waterverbruik in kaart brengt, afval meet maar ook het welzijn van de mensen in het pand.

Tijdens de bouw van het nieuwe bedrijfspand onderzoekt Kreeft welke circulaire alternatieven er zijn en past deze waar mogelijk toe. Het interessante is dat theorie hier wordt afgezet tegen de realiteit van bouwen waardoor keuzes toch niet altijd doorgezet kunnen worden en per onderdeel beoordeeld worden.

Het toepassen van een staal constructie faciliteert losmaakbaarheid, bovendien is er waar mogelijk onbehandeld staal toegepast, zodat het later nog makkelijker te hergebruiken is. De entresolvloer in de werkplaats is volledig demontabel, zodat de hal later terug te brengen is tot één grote ruimte. Er is zelfs overwogen om met een speciaal type tegellijm te werken zodat de tegels er later weer heel uitgehaald zouden kunnen worden.

Verder worden er stroboxpanelen in de voorgevel toegepast. Dit zijn houtskeletbouwpanelen die niet gevuld zijn met steenwol, maar met samengeperst stro, een innovatie door samenwerking van opdrachtgever en producent. De panelen worden gemaakt worden in een sociale werkplaats en dragen zo ook nog bij aan inclusiviteit, ook een drijfveer die Kreeft deelt met Cirkelstad.

Een andere overweging was om ook de draagconstructie en de verdiepingsvloeren in hout uit te voeren wat binnen deze businesscase nog niet gelukt is.

Al met al is de totale investering wel hoger door de circulaire ingrepen maar dit wordt ook gezien als een investering in het leren circulair bouwen en de mogelijkheid om met dit pand te laten zien wat er zoal al mogelijk is op dit gebied. Naar zowel extern als intern waar een speciale stuurgroep binnen Kreeft zich deze nieuwe vorm van bouwen eigen maakt en steeds meer deel laat uitmaken van een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering van Kreeft.

< Op de schouders van reuzen | Update Cirkelstad Veenendaal >