Gemeente Veenendaal: hoe kom je tot een duurzamere keuze bij isoleren?

Kjeld van Pieterson is sinds november 2022 gedetacheerd bij de gemeente Veenendaal als trainee Duurzaamheid & Energie. In zijn rol werkt hij aan verschillende projecten binnen het programma Energieneutraal Veenendaal (ENV). In dit artikel vertelt hij alles over het Nationaal Isolatieprogramma.

“Het meest belangrijke project is die van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) waar ik al sinds maart mee bezig ben. Vanuit het Rijk ontvangen we een SPUK (specifieke uitkering) om 516 woningen te isoleren met een energielabel D, E, F of G, of wanneer er minimaal 2 slecht/matig geïsoleerde bouwdelen in de woning aanwezig zijn bij een onbekend label. Daarnaast moeten de woningen een WOZ-waarde onder de NHG-grens hebben. Wij zijn met het Duurzaam Bouwloket (DBL) in gesprek over het organiseren van het uitvoerende deel rondom het NIP.”

Doelgroepen

Binnen het NIP zijn 3 doelgroepen geformuleerd:

Doelgroep A: Deze groep bewoners heeft energietoeslag ontvangen en heeft een inkomen tot 150% van het Wettelijk Minimum Inkomen (WMI)
“Deze bewoners zijn bekend binnen ons systeem en worden direct aangeschreven met een brief. Wanneer zij zich aanmelden, komt een adviseur langs voor een woningbezoek. De adviseur stelt een beknopt overzicht op van de meest efficiënte isolatiemaatregelen. Bewoners kunnen dan zelf via het DBL-systeem aangeven welke maatregelen ze willen uitvoeren in het geval van zelfklussers, of laten uitvoeren wanneer zij voor een isolatiebedrijf kiezen.”

“De maximale subsidie voor bewoners in doelgroep A bedraagt €5.000. Als bewoners extra maatregelen willen treffen, moeten ze deze zelf financieren of een lening aangaan. We informeren hen over aantrekkelijke leenopties van het Nationaal Warmtefonds en de gemeentelijke Duurzaamheidslening. Daarnaast bieden wij een gratis subsidiecoach aan die bewoners helpt met het aanvragen van de ISDE-subsidie.”

“Gedurende het hele proces streven we ernaar om deze doelgroep zo veel mogelijk te ontzorgen. Op deze manier hopen we energiearmoede structureel te verminderen en bij te dragen aan de doelstellingen van het programma ENV.”

Doelgroep B: Voor deze groep geldt geen inkomenseis, maar de woning moet wel voldoen aan de voorwaarden uit het NIP
“Bewoners in deze categorie komen in aanmerking voor een subsidie van €1.460 voor de uitvoering van één isolatiemaatregel.”

“Om deze groep te bereiken, organiseren we informatieavonden waarbij we bewoners informeren over verschillende woningtypes, bouwjaren, biobased isoleren en zullen we hen aanmoedigen om subsidie aan te vragen.”

Doelgroep C: Deze groep omvat bijvoorbeeld huurders, VvE’s en eigenaren die niet voldoen aan de voorwaarden van het NIP
“Huurders worden doorverwezen naar andere relevante regelingen, zoals energiearmoederegelingen en energietoeslag. VvE’s en andere eigenaren worden bijvoorbeeld doorverwezen naar gezamenlijke inkoopacties, energietoeslag of andere regelingen en subsidies.”

“Zelfklussers hebben ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Het Duurzaam Bouwloket (DBL) kan hen ondersteuning bieden via informatieve factsheets en ze kunnen advies krijgen van de energieambassadeurs bij het Trefpunt #Duurzaam. Het Trefpunt #Duurzaam is een winkel gelegen in het centrum van Veenendaal waar bewoners kosteloos advies kunnen krijgen over diverse onderwerpen, waaronder energiebesparing, duurzaamheid, biodiversiteit, een gratis warmtescan kunnen aanvragen e.d.”

Inspiratie

“Met het NIP streef ik niet alleen naar aanzienlijke CO2-besparingen, maar ik wil ook actief bijdragen aan circulariteit door het gebruik van biobased isolatiematerialen te stimuleren. Dat ik aan dit thema aandacht wil besteden, komt eigenlijk door de voorjaarsbijeenkomst van de Natuur & Milieufederatie Utrecht. Daar heb ik een deelsessie over biobased isoleren gevolgd, waar spinner Wytze Kuijper vol enthousiasme over sprak.”

Activeren

“Dit bracht me op het idee om biobased isolatie een plek binnen het NIP te geven. Ik vind het nogal gek om enerzijds te streven naar een forse CO2-besparing door veel woningen vol isolatie te stoppen, terwijl we anderzijds materialen gebruiken met een aanzienlijke CO2-impact op het milieu. Met het oog op circulariteit hebben we daarom in onze NIP-benadering besloten om geen subsidie te verlenen voor het gebruik van PUR-schuim en proberen we mensen juist te stimuleren om biobased materialen te gebruiken. We hebben de wens om extra subsidie toe te kennen aan mensen die kiezen voor biobased isolatiematerialen.”

Implementeren

“Verder willen we bewoners uitgebreid informeren over de voordelen van biobased isoleren. In dit kader ontwerpt Cirkelstad een informatieve handout over biobased isolatie. Bewoners kunnen deze handout gebruiken om informatie te verkrijgen over waar biobased isolatiematerialen verkrijgbaar zijn, welke aannemers hiermee werken, wat de eventuele meerkosten zijn ten opzichte van synthetische en minerale materialen, en welke voordelen deze materialen bieden, zoals betere vocht- en temperatuurregulatie in huis, positieve effecten op de gezondheid, bijdrage aan circulariteit, en meer.”

“Tijdens de duurzaamheidsmarkt in november krijgen mensen de kans om kennis te maken met de eerste versie van deze dynamische handout. Ik hoop dat bewoners deze informatie waardevol vinden en hen in beweging brengt om te kiezen voor duurzamere isolatiematerialen. Biobased isolatiematerialen hebben een ander thermisch isolatievermogen in de winter en de zomer dan reguliere isolatiematerialen en bieden tal van andere voordelen op het gebied van vocht- en temperatuurregulatie, gezondheid en circulariteit.”

“Al met al hebben we nog veel op de agenda staan in Veenendaal, maar we verwachten dat we aan het eind van dit jaar of het begin volgend jaar kunnen beginnen met het openstellen van de subsidieregeling en het benaderen van mensen voor het NIP.”

Contact

Kjeld van Pieterson

< Bouwen binnen planetaire grenzen: kan dat? En wie is er aan zet? | Hoe realiseer je het adaptief vermogen van een gebouw? >