Meer grip met CIRCO Track Circulaire Bouw

28 februari 2023

In de bouwsector worden veel grondstoffen en energie gebruikt. Ook hier krijgen we steeds meer te maken met grondstoffenschaarste, leverings- en prijsonzekerheid, hoge transportkosten en …

Lees verder

Infra Futurelabs

10 maart 2021

De bouw- en infrasector zijn groot verbruikers van primaire abiotische grondstoffen. Door een toenemende wereldbevolking en welvaart dreigen deze grondstoffen schaars te worden en verandert …

Lees verder