Gezocht: ervaringen met gelijkwaardigheidsbepaling!

01 december 2021

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we vanuit AT Osborne een onderzoek gestart naar de kansen en uitdagingen van de gelijkwaardigheidsbepaling uit het Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  …

Lees verder