Tenderen voor circulaire woningbouw

bron: Transitieteam Circulaire Bouweconomie

We staan in Nederland voor een enorme uitdaging om meer en sneller te gaan bouwen, en tegelijk een duurzaamheidsopgave te realiseren. En het moet ook nog haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar zijn. Circulair bouwen biedt een oplossing, en is tegelijk een uitdaging. De ‘Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw’ geeft gemeenten tips en praktijkvoorbeelden om via tenderen te sturen op een lage milieu-impact, in samenwerking met de markt.

Ronald Schilt, directeur van Merosch, reikte op 6 juli tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie, de handreiking uit aan Vincent Gruis, voorzitter van Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Schilt: ‘Merosch is in de afgelopen vijf jaar bij ruim 50 planselecties betrokken geweest als duurzaamheidsadviseur. In die tijd is de aandacht voor duurzaamheid enorm toegenomen en breder geworden qua thematiek. Van veelal focus op alleen energie naar energie plus circulair bouwen, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en duurzame mobiliteit. Op basis van onze ervaringen en de voorbeeldprojecten hebben wij tien lessen en twintig tips opgesteld. Onze ervaring is dat gemeenten met grondposities, mits adequaat uitgevraagd, via tenders hoogwaardig kwalitatieve, duurzame en innovatieve woningbouw kunnen realiseren. Wij zijn blij dat we onze ervaring breder voor gemeenten beschikbaar kunnen stellen.’

Vincent Gruis: ‘Ik ben het grondig eens met Chris Kuijpers in zijn voorwoord. Het is tijd om gezamenlijk alle zeilen bij te zetten. Geen woorden maar daden. Dat is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Deze Handreiking kan gemeenten helpen. Wij, het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, zijn er blij mee.’

Ronald Schilt (Merosch) overhandigt de publicatie aan Vincent.
Ronald Schilt, directeur van Merosch, reikt de handreiking uit aan Vincent Gruis, voorzitter van Transitieteam Circulaire Bouweconomie..

Gemeenten zijn belangrijk als opdrachtgevers voor woningbouwlocaties. Via een tenderprocedure kunnen zij marktpartijen kaders en randvoorwaarden voor duurzame gebiedsontwikkeling en circulair bouwen meegeven, een lage milieuprestatie-eis (MPG) stimuleren, en tegelijk de markt ruimte geven, uitdagen en de innovatiekracht van de bouwsector optimaal gebruiken. Naast circulariteit zijn er natuurlijk ook nog de nodige andere beleidsdoelen. Zoals de energietransitie, aardgasafkoppeling, biodiversiteit, klimaatadaptatie, CO2 en stikstof.

Deze handreiking laat zien dat circulair uitvragen met een lage MPG kan, dat gemeenten hier al ervaring mee opdoen, wat we van die voorbeelden kunnen leren en hoe gemeenten dat het beste kunnen aanpakken. Handige informatie voor wethouders, projectleiders en inkopers van gemeenten, maar ook voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en bouwers. Nu al werken met een lage MPG betekent ook een voorsprong voor de koplopers.

De handreiking biedt 10 lessen, 20 tips en 11 voorbeelden uit de huidige praktijk. Een mix van laagbouw en hoogbouw, grote en kleine gemeenten, en diverse inschrijvende marktpartijen. Die laten zien dat circulair bouwen leidt tot goede, comfortabele en mooie woningen. De ‘Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw’ is een uitgave van Transitieteam Circulaire Bouweconomie, ontwikkeld door Merosch in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De handreiking is hier gratis te downloaden.

< Gebruikte bouwmaterialen krijgen een tweede leven met de circulaire bouwhub van GP Groot | Cirkelstad Jong leert van slopers in Hoofddorp >