Update Cirkelstad Zaanstad

Voor het industrieterrein Achtersluispolder zijn grootse plannen in de maak. Het is momenteel een ruig terrein met havenactiviteiten en maakindustrie. Daar gaat de komende dertig jaar verandering in komen. De Achtersluispolder transformeert naar een gemengd werk-woongebied, met stedelijke voorzieningen en in dichtheden die aansluiten op Amsterdam. Een circulair Achtersluispolder, op zijn minst zelfvoorzienend met energie is één van de uitgangspunten zoals deze nu wordt geformuleerd.

Een aantal vragen waar we dieper op ingaan tijdens de Cirkelstad Community of Practice voor Zaanstad op 29 september zijn:

  • Welke kansen liggen er voor circulariteit in een transformatiegebied als Achtersluispolder?
  • Hoe kan nieuwbouw zo circulair mogelijk worden gerealiseerd?
  • Welke materialen zijn er eigenlijk meer circulair en waar kies je dan voor? 

Om in 2050 een circulaire stad te zijn wil de gemeente Zaanstad ervaring op doen in circulaire gebiedsontwikkeling in Achtersluispolder om circulariteit beter ter borgen in alle toekomstige gebiedsontwikkeling. Er wordt verkent hoe in toenemende mate voor circulariteit kaders te stellen en circulair uit te vragen, te ontwerpen en te bouwen. De gemeenteraad beslist dit jaar over de strategische uitgangspunten. Na een korte toelichting van de gemeente presenteert Chandar van der Zande (Metabolic) de mogelijkheden voor circulaire gebiedsontwikkeling en woningbouw op de Achtersluispolder. Welke materialen zijn er al aanwezig? En wat zijn de mogelijkheden voor duurzame energie? Zo is er mogelijk gebruik te maken van aquathermie voor een lokaal warmtenet. Ook vraagt de rioolwaterzuiveringsinstallate van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK) om goede inpassing van woningbouw gezien een geurcontour. Ook is in de Achtersluispolder de tijdelijke Maakgemeenschap De Hoop gekomen. Een lege loods werd circulair getransformeerd tot een compleet atelierdorp dat ook weer uit elkaar te halen is om ergens anders weer op te bouwen.

Aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdipYQSTiQPonTO2ywvZMaADxgUh_u1WQC-9T_9TvOVklJzA/viewform

Beton versus hout

Daarna is die dag een bloedstollende battle tussen circulair beton en houtbouw. Op de Achtersluispolder is namelijk de Rutte Groep gevestigd die het circulaire beton Freement produceert. Aan de andere kant is momenteel veel te doen rondom houtbouw als circulair materiaal voor woningbouw. Zaanstad heeft een lange historie met houtbouw: de Zaanse huisjes waren van hout. Wat is een betere optie voor de geplande woningbouw? Wie zal er winnen?

Regionaal programma Cirkelstad 

De gemeente Zaanstad is ambitieus op het gebied van circulariteit op de Achtersluispolder, maar daar blijft het niet bij. Zo is de gemeente Zaanstad deelnemer van bij het Regionaal Programma Cirkelstad MRA. Een samenwerking met marktpartijen, overheden en corporaties op het thema Circulaire Woningbouw. Een programma waarbij de basis ligt bij concrete projecten waarover we kennis en praktijkervaringen delen. Zo leren we van elkaar en werken we samen om de ambities in de deze regio te bereiken. Meer lezen: https://c-creators.org/rpc

Agenda Zaanstad

8 juli Masterclass Circulair Aanbesteden en contracteren door AT Lawyers aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/1Lb9qMVzWUBFyIARvpNhaDTBZvDy093iY-66LT21xxWU/edit?usp=redirect_edit_m2

29 september CoP Zaanstad – Circulair bouwen in Achtersluispolder – aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdipYQSTiQPonTO2ywvZMaADxgUh_u1WQC-9T_9TvOVklJzA/viewform

< Eerste digitale event een feit | De ontwikkeling van het Omgevingsregister >