VanWonen: Circulariteit is belangrijk voor het welzijn van de aarde

VanWonen heeft duurzaamheid in het hart van haar ontwikkelingsproces geplaatst. De energietransitie en klimaatopgave is groot en uitdagend. Gebiedsontwikkeling biedt gelegenheid om tot integrale en vernieuwende resultaten te komen voor duurzame en klimaatbestendige wijken en steden. Maar ook om andere uitdagingen aan te gaan waar we als samenleving mee te maken hebben. Hoe houden we steden leefbaar, betaalbaar, de bewoners vitaal en gezond en hoe houden we hen in verbinding met elkaar. 

VanWonen werkt met diverse partners samen aan haalbare, betaalbare en opschaalbare oplossingen voor gebieden en heeft een sterk ambitieniveau om bij te dragen aan het welzijn van mensen en welzijn van de aarde. Circulariteit vormt een belangrijk onderdeel in de klimaatopgave, waarmee we de milieu-impact in de hele bouw- en vastgoedketen willen minimaliseren. De grootste winst is te behalen door materialen te gebruiken met een lage milieubelasting. Daarnaast is het van belang om hergebruik van materialen mogelijk te maken.  

Werken aan circulariteit

Marcel de Ruiter, Manager Duurzaamheid en Innovatie bij VanWonen: “De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan sociale duurzaamheid en energieneutrale concepten. Ook zijn we partner geworden van het Madaster. In steeds meer VanWonen projecten speelt circulariteit een belangrijke rol. In de Zwolse projecten Hof van Breezicht bijvoorbeeld is gebruik gemaakt van een gevels van hout. In het project Duinzijde maakten we gebruik van prefab systeembouw. Doordat woningen al afgemonteerd uit de fabriek komen is de kwaliteit hoger en is er minder afval. In de fabriek worden wanden opgebouwd uit hout en voorzien van minerale steenstrips. De woning ziet er daarmee niet alleen esthetisch goed uit met een steenachtige uitstraling, maar het levert ook minder materiaalgebruik op en is meer biobased. In de Zwolse wijk de Tippe (Besterburen) zijn we samen met gemeente Zwolle en partners bezig met een circulaire gebiedsontwikkeling. Daar komen materiaalhubs om restmateriaal van de bouw her te gebruiken. Ook overwegen we daar woningen met een houtconstructie te maken, waardoor we meer biobased werken en minder CO2 uitstoten. Ook buiten Zwolle, in de grote gebiedsontwikkelingen zoals De Waalhoven en Hart van de Waalsprong in Nijmegen heeft circulariteit een nadrukkelijke positie gekregen. In het plan de Waalhoven, een ontwikkeling van 570 woningen en voorzieningen, zal meer dan 50% circulair gebouwd gaan worden. We verlagen de milieufootprint van gebouwen door bio-based materialen en materialen met gerecyclede inhoud te gebruiken. We ontwikkelen alle grondgebonden woningen vanaf de begane grond in CO2-neutrale houtbouw. Ook voor tenminste één toren is dat de ambitie. De ontwerpen zijn modulair en aanpasbaar. Waar de beeldkwaliteit om een steenachtige uitstraling vraagt, gebruiken we ECO-baksteenstrips. Voor de totale wijk streven we naar een gemiddeld circa 50% lagere milieubelasting.” 

Manifest

VanWonen heeft in haar duurzaamheidsstrategie duurzame ambities opgesteld en vastgelegd in een manifest. Dit manifest geeft aan welke uitgangspunten vast staan en niet onderhandelbaar zijn en geeft vorm aan de duurzaamheidsambitie voor elke ontwikkeling. Marcel: “Het geeft ons, maar ook onze partners, klanten en stakeholders, een heldere visie op duurzaamheid en zo kunnen we samen stappen zetten voor een duurzame toekomst. We zijn nog niet waar we willen zijn, want we zullen met de hele keten aan de slag moeten om te kijken naar nieuwe waarderingsvormen van vastgoed, waar circulariteit uiteindelijk de norm wordt. Duurzame ontwikkeling blijft het doel, daarmee zeggen we dat we gebieden ontwikkelen zonder het klimaat, natuur en milieu te belasten, zodat we bijdragen aan een gezonde, toekomstbestendige samenleving.” 

< In 15 minuten de basisprincipes indicator van circulaire speelruimte | Met Derbigum naar een circulaire toekomst >