Vitaal Architectuur omarmt Het Nieuwe Normaal

Begin maart had Gabriela van Vitaal Architectuur het genoegen een lezing te presenteren met de titel: “Embrace the New Normal”. Het gaat over projecten die geïnspireerd zijn door de principes van biomimicry in architectuur. En ook over de strategieën die we in de toekomst zouden moeten volgen, als Biophilic design, Natural Based Solutions, Biobased bouwen, de wetten van de natuur en Regeneratief Design.

Deze presentatie was voor een internationale groep van 30 docenten en specialisten op het gebied van duurzaamheid die deelnamen aan dit BioLern programma om meer te leren over Biomimicry. En ook over de manier waarop we deze kennis in het onderwijssysteem van ons en de rest van de wereld introduceren. Deze trip werd georganiseerd door Biomimicrynl.org. met aan het hoofd van Saskia van der Muijsenberg en Jeanette Morren.

Gabriela reisde twee dagen Study Trip met hen mee en bezocht verschillende plaatsen die ons enorm inspireerden. Het boek van de Natuur is zo magisch een groots dat we nooit alle kennis die in zichzelf is geïntegreerd zullen kennen. 

Samen met deze docenten en specialisten op het gebied van duurzaamheid hopen we deze grote kennis, een bron van inspiratie, als educatie materiaal in onze scholen en instituten gebruikt gaat worden. Maar we hebben veel meer docenten en leraren nodig die dit ook kunnen verspreiden. Heb jij interesse of zie je kansen om deze kennis breder te verspreiden, neem contact op met Gabriela.

Michael Pawlyn: “Biomimicry” is the synthesis of human potential for innovation, coupled with the best that biology has to offer“  

Meer weten

Neem contact op met Gabriela Dalhoeven Tellería of kijk op de website

< Gemeente Haarlem tekent Convenant Toekomstbestendige Woningbouw | Bamboe panelen: duurzame en veelzijdige bouwmaterialen >