Cirkelstad Zwolle: samenwerken en juiste keuzes maken bij nieuwbouw

In een circulaire economie kan het gebruik van ruwe grondstoffen worden beperkt door bij de afweging voor en het ontwerp van een nieuw gebouw of nieuwe wijk de juiste keuzes te maken.

Circulariteit heeft zowel een economisch-, maatschappelijk- en ecologisch belang. Efficiënter omgaan met grondstoffen leidt tot minder gebruik van energie en de uitstoot van CO2. In de bouwwereld weten we door de PFAS problematiek als geen andere hoe deze belangen zich onderling tot elkaar verhouden, teveel CO2 uitstoot betekent een lagere bouwproductie met een steeds groter woningtekort als gevolg.

Bouwen als oplossing voor woningtekort

Eén van de oplossingen voor het oplopend woningtekort in Nederland is bouwen op de juiste plek voor de juiste doelgroepen. In Zwolle geldt dat de stad in de laatste tien jaar van 117.000 inwoners naar 127.000 inwoners is gegroeid. De verwachting is dat deze stijgende lijn zich de komende jaren voortzet.

Er moet dus volop worden gebouwd. Dit gebeurt deels binnenstedelijk, bijvoorbeeld in de Spoorzone, maar het overgrote deel zal de komende jaren gebouwd worden in de VINEX wijk Stadshagen. Op dit moment telt de wijk ruim 9.000 woningen. De komende tien jaar zullen hier nog circa 3.000 woningen aan worden toegevoegd. Een mooie circulaire uitdaging; het is nu tijd om de juiste keuzes te maken bij de ontwikkeling van deze nieuwe woongebieden.

Circulaire woonwijk De Tippe

Marktpartijen zijn momenteel volop bezig met de ontwikkeling van het laatste deelgebied binnen Stadshagen; De Tippe. Samen met de ontwikkelende partijen en de gemeente wordt in dit gebied gekeken hoe circulariteit een plek kan krijgen in deze nieuw te bouwen woonomgeving. Speerpunten zijn het gebruik van materialen en grondstoffen, energie, water, biodiversiteit, maatschappij en cultuur.

Juiste keuzes maken aan de start van de wijkontwikkeling is van essentieel belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuze voor het wegennet. Het ontwerp van het wegennet in De Tippe zou bijvoorbeeld kunnen worden voorzien van een wegenstructuur, waarbij woonblokken slechts aan één kant toegankelijk zijn. Dat leidt tot een beperkte hoeveelheid wegverharding in de openbare ruimte.

Ook wordt er over gedacht om op een aantal strategische plekken in de buurt zogenaamde Tippehubs te ontwikkelen. Niet alleen de verschillende stromen uit de buurt, zoals bouwmaterialen, groenafval of mobiliteit, zouden in deze hubs samen kunnen komen, maar ook de bewoners kunnen elkaar dan ontmoeten op deze publieke plekken. Circulair en sociaal inclusief komen hiermee samen.

De Tippe is dus een mooi voorbeeld hoe je samen met alle marktpartijen in een vroeg stadium al nadenkt en keuzes maakt voor de ontwikkeling van een circulaire wijk. De eerste woningen worden vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2021 gebouwd. We houden je op de hoogte van de circulaire keuzes die uiteindelijk worden gemaakt.

Stand van zaken Cirkelstad Zwolle

Cirkelstad Zwolle bestaat nu 1,5 jaar en heeft inmiddels 12 partners uit de bouwsector aan zich verbonden (Breman Utiliteit, deltaWonen, Donkergroen, Dura Vermeer, gemeente Zwolle, iCell Benelux, Sacon, Salverda, Schagen, VanWonen, Van Wijnen en Windesheim).

In de regio Zwolle gebeurt veel! Zo is bijvoorbeeld DeltaWonen gestart met een proeftuin voor circulariteit, is Van Wijnen aan het experimenteren met een circulaire woonwijk en zet Windesheim in op zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en materialen bij nieuwbouw, verbouwingen en interieurrenovaties.

Voor veel bedrijven is het nog zoeken naar de juiste manier om circulariteit in het bedrijfsproces toe te passen en in te bedden. Een mooie uitdaging waarin ik in de bouwsector als spinner van Cirkelstad Zwolle graag aan bij draag. Heb je vragen of wil je aansluiten bij Cirkelstad Zwolle? Neem dan contact met me op!

Bijeenkomsten eerste kwartaal 2020

Heb je interesse om kennis te maken met Cirkelstad Zwolle en haar partners? Meld je dan aan voor één van onderstaande bijeenkomsten.

Donderdag 23 januari 15.00 tot 18.30 uur: slot event Future Cities Circulair Housing studenten Windesheim, locatie hoofdkantoor ENGIE

Dinsdag 4 februari  8.30 tot 13.00 uur: rondleiding De Loskade in Groningen door Van Wijnen in samenwerking met gemeente Zwolle, bus vertrekt om 8.30 uur vanaf station Zwolle

Donderdag 19 maart 12.00 tot 14.30 uur: bezoek Technische Unie te Zwolle

Meld je vooraf eventjes aan via

Met circulaire groet,
Jasja Scholtens

Romy Rohmer

Spinner Cirkelstad Zwolle, Cirkelstad Harderwijk


06 293 25 968  
< Circulaire samenwerking tussen vier lokale partijen | Wat wordt het? Ik wens je een goed nieuwjaar of een goed decennium? >