Cirkelstad Zwolle: volop circulaire kansen in groeistad Zwolle

Zwolle is een groeistad en maakt zich gereed om de komende 20 jaar circa 25.000 nieuwe woningen te realiseren. Daarmee gaat de stad mogelijk met ruim 40 procent groeien tussen nu en 2040.

Groei Zwolle biedt circulaire kansen 

De wens van Zwolle is dat het woningaanbod jaarlijks met 1.000 woningen toeneemt. Na 2030 zou dat hoge tempo zelfs nog omhoog moeten om in 2040 de gewenste 25.000 nieuwe woningen op te kunnen leveren. 

De woningen zullen grotendeels worden gebouwd op binnenstedelijke locaties. De spoorzone en de locatie van de IJsselhallen zijn voorbeelden van dat soort locaties. In de VINEX wijk Stadshagen worden op dit moment de laatste deelgebieden ontwikkeld. In deelplan de Tippe staat circulaire bouw als één van de belangrijkste ambities in de ontwikkelkaders beschreven. Uiteraard zal ook gebouwd moeten worden in het buitengebied om het gewenste aantal woningen te kunnen realiseren en zullen bedrijventerreinen omgebouwd worden tot levendige woonwijken. Een grote uitdaging, maar een prachtige kans voor de circulaire bouw!  

Wijkgerichte aanpak 

Om de doelstelling van 50% circulair in 2030 (en 100% circulair in 2050) te bereiken, is het optimaal mengen van het programma alsmede het optimaliseren van dichtheid en oriëntatie een must. Dit kan de materiaal-, energie- en transportbehoefte verkleinen. Door optimale oriëntatie op de wind (koeling, luchtkwaliteit) en de zon (energieopwekking) kan de efficiency verder verhoogd worden.  

Aspecten als het scheiden en lokaal benutten van afval, het terugwinnen van voedingsstoffen uit afvalwater en het gebruik van hemelwater om de vraag naar water te reduceren dragen eveneens bij aan het sluiten van kringlopen.  

Circulariteit vraagt een wijkgerichte aanpak. Het spreekt voor zich dat de kansen in de binnenstad op een ander vlak liggen dan in grootschalige nieuwbouw- en herstructureringsgebieden. Daarnaast is het ondenkbaar om de grote energietransitie opgave waar we voor staan, los te zien van circulaire oplossingen. Een goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen zijn essentieel. 

Stand van zaken Cirkelstad Zwolle 

Cirkelstad Zwolle bestaat nu 2,5 jaar en heeft een mooie multidisciplinaire groep partners uit de bouwsector aan zich verbonden. Daarnaast is afgelopen jaar een akkoord bereikt over Regio Deal Regio Zwolle. De Regio Deal moet bijdragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio. Dit zal ongetwijfeld een extra impuls geven aan de circulaire bouw in deze mooie regio! 

Voor veel bedrijven is het nog zoeken naar de juiste manier om circulariteit in het bedrijfsproces toe te passen. Een mooie uitdaging waarin ik in de bouwsector als spinner van Cirkelstad Zwolle graag aan bij draag. Heb je vragen of wil je aansluiten bij Cirkelstad Zwolle? Neem dan contact met me op! 

Romy Rohmer

Spinner Cirkelstad Zwolle, Cirkelstad Harderwijk


06 293 25 968  
< Met Derbigum naar een circulaire toekomst | Breng je duurzame ambities in beweging tijdens de Week van de Circulaire Economie >