Column: Factoren van hergebruik

Hermen van de Minkelis over lessen van slopers

Welkom bij de 5e post in de reeks “Lessen van Slopers”. In deze post wordt een overzicht gepresenteerd waarin resultaten uit voorgaande posts worden samengebracht. Eerst wordt aandacht besteed aan een reactie op de vorige post over herbruikbare kozijnen:

vinEasyfit®

Weinig kozijnleveranciers leveren al remontabele (houten) kozijnen. Eén daarvan is van de Vin ramen en kozijnen. Zij ontwikkelden een montageconcept, genaamd vinEasyfit®. Met hen is het gesprek aangegaan om meer te leren over dit concept en het daarbij behorende houten kozijn.

Van de Vin levert vinEasyfit® tot op heden vooral voor renovatieprojecten. Door het kliksysteem kan het kozijn snel worden geplaats. Een bijkomend voordeel is dus dat demontage eenvoudig is; iets wat ze in praktijk al gedaan hebben. Dit verhoogt de restwaarde aanzienlijk! Ook in nieuwbouw is het vinEasyfit® systeem toegepast. Waarom passen we dit soort systemen niet bij alle nieuwbouwprojecten toe ten behoeve van herbruikbaarheid? Dat zou zo in zijn werk gaan:

Voordat we overgaan tot de slooples van vandaag nog een weetje over het hergebruik van deuren. Tweedehands deuren kunnen worden hergebruikt als ‘wisseldeur’: tijdens de bouw wordt in plaats van de uiteindelijke deur een wisseldeur geplaats “die mag beschadigen”. Dat oude deuren vaak te kort zijn, kan een voordeel zijn: hierdoor blijft er ruimte onder de deur om kabels en slangen te laten liggen. Van de Vin heeft deze ‘wisseltruc’ onlangs grootschalig toegepast met deuren uit sloop.

Komende slooplessen

Tijdens de slooplessen worden de resultaten besproken uit een doorlopend onderzoek naar herbruikbaarheid van bouwproducten. Het doel van het onderzoek is om de herbruikbaarheid van verschillende producten in kaart te brengen, vast te stellen waarom ze wel of niet herbruikbaar zijn en bedenken waar ruimte is voor verbetering. Tot nu toe zijn er een aantal producten ter sprake gekomen en zijn de onderstaande frameworks geïntroduceerd:

Voor een meer uitgebreide toelichting over de bovengenoemde tools verwijs ik graag naar vorige posts. Over de hergebruikfactoren is meer gepubliceerd voor een onderzoek voor PIANOo over inkopen op basis van herbruikbaarheid. Op basis van de bovengenoemde principes zal er in volgende posts aandacht besteed worden aan grotere aantallen producten. Hieraan wordt invulling gegeven met het onderstaande overzicht. Hierin zijn als voorbeeld producten uit vorige posts getoond.

In het vervolg van het onderzoek (en dus in volgende posts) zal er een poging gedaan worden om producten uit alle lagen van Brand’s Shearing Layers te behandelen. Uiteindelijk wordt er gezocht naar correlaties tussen de herbruikbaarheid (1 tot 5) van verschillende producten en de eigenschappen van deze producten. De bevindingen kunnen hopelijk gebruikt worden om richtlijnen op te stellen voor de ontwikkeling van meer herbruikbare producten.

Suggesties?

Zoals altijd zijn ideeën en suggestie voor de blog welkom. In het bijzonder ben ik benieuwd naar vermeend herbruikbare producten om te analyseren.

Doorlopend onderzoek 

Deze blog is onderdeel van een onderzoek naar de herbruikbaarheid van bouwproducten. Dit onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds en wordt door Cirkelstad ondersteund. Het doel is om een handvatten voor herbruikbaar ontwerpen te ontwikkelen en deze kennis te verspreiden.

Hermen van de Minkelis

Hermen van de Minkelis

Sloopcheck

06 37401547

< De training ‘Het Circulaire Bouwproces’ maakt de cirkel écht rond | Bezoek WRZV hallen door Cirkelstad Zwolle  >