Update Cirkelregio De Achterhoek

Maart 2020 is de coöperatie Cirkelregio De Achterhoek een feit. Met een dosis eigenzinnigheid die de Achterhoeker past, omarmen we de principes van het landelijke Cirkelstad en wordt er aangesloten bij Circles (netwerk in Oost NL). Een eigen coöperatie die aansluit bij de ambities en manier van werken van Cirkelstad. Begrippen als zuinig zijn op de grondstoffen, goed omkijken naar elkaar en ‘gewoon’ met elkaar aan de slag passen perfect in onze regio.

5 maart 2020, de coöperatie Cirkelregio De Achterhoek is een feit

De Achterhoek, ja daar tegen die grens met Duitsland aan, is niet alleen een prachtig groen gebied om te wonen en te recreëren. Je kunt er ook fantastisch werken. De Achterhoek kent een bloeiende, innovatieve economie waar mensen van oudsher goed samenwerken.

Er wordt volop ingezet op de versterking van een open innovatiesysteem. De ambitie (te lezen in  de Achterhoek Visie 2030) is om te groeien; in kwaliteit wel te verstaan. Dat gebeurt vanuit de principes Smart living en Smart economy en door te kijken naar andere verdienmodellen.

Iets wat natuurlijk goed past bij het werken in en aan de circulaire economie.

En hoe?!

Met het nodige voorwerk in 2019 gaan de komende maand 7 gemeentes, 4 corporaties en net geen 10 bedrijven daadwerkelijk samen aan de slag in een community of practice. Het onderwijs staat klaar met raad en daad. En andere organisaties die werken aan het innovatiesysteem in de Achterhoek versterken ons (en omgekeerd). In 2019 waren er een drietal bijeenkomsten om met elkaar en Cirkelregio en haar werkwijze kennis te maken.

Doelen stellen en dichterbij brengen

Op het netwerkevent van het regionale centrum voor technologie mochten ook wij een steentje bijdragen. Op een markt met diverse kraampjes stalen wij de show met onze circulaire sjoeltafel. Letterlijk gemaakt van restmateriaal. Deelnemers plakten met een post-it hun vraag, project of succes op een steen en schoven deze dichterbij hun doel. Een greep uit wat dit opleverde: presentatie van de circulaire kansen op een bedrijventerrein, behoefte aan betere circulaire parameters i.p.v. loze kreten, een proefboerderij die je na 30 jaar kunt onder ploegen, een keukenkastje met biovergister en integratie van circulaire parameters in BIM (samen met INSERT).

Circulaire sjoeltafel

Doen!

Diverse organisatie werken allang met circulaire principes in hun woningbouw of reststromen. Zij zien het belang om kennis met elkaar te delen en uit onverwachte hoek inzichten te krijgen voor hun proces of project. Kijk bijvoorbeeld naar Woningstichting Wonion die werkt aan een circulaire huurwoningen waarbij het uitgangspunt was dat niks van de bestaande woningen de locatie verlaat. Of Rouwmaat met de plasticrouteinzameling waar van ingezamelde plastics door een producent weer composiet kunststofproducten worden gemaakt of Kringloopbedrijf Aktief die met een materialenwerkplaats haar ambitie om mensen weer werkfit te maken meer kracht bij kan zetten en Bouwbedrijf WAM en van Duren die een circulaire keuken in ontwikkeling heeft.

En ook in de coöperatie kunnen we met steun van de regio en haar thematafels een paar projecten starten om het circulaire denken en doen een boost te geven. Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van reststromen en restcapaciteiten op bedrijventerreinen die bedrijven wellicht van elkaar kunnen gebruiken. Ook het project rondom het inventariseren van de gebouwde omgeving is belangrijk. Er komt informatie over te slopen gebouwen, om inzichtelijk te maken welke elementen van een gebouw voor hergebruik in aanmerking komen. Deze projecten vormen input voor de digitale en fysieke materialenmarktplaats, ook onderdeel van de Cirkelregio. Hier worden (bouw)materialen opgeslagen, bewerkt en opnieuw in de markt gebracht.

We zouden de Achterhoek niet zijn als we niet gewoon met elkaar aan de slag gaan. Wil jij aanhaken en delen waar jij mee bezig bent, wil je dan contact met me opnemen?

Willy Smit

Spinner in de Achterhoek

< Nijmegen is zich aan het voorbereiden op de circulaire economie in de bouw | Opcirkelen: ‘aspecten van circulaire businessmodellen’ >