Update Cirkelstad Haarlem Kennemerland

Zoals bij elke gemeente hebben de gemeenteraadsverkiezingen ook impact op de focus in de stad. Gelukkig pakt dat in Haarlem goed uit voor alle ondernemers met duurzame en circulaire ambities. Al eerder sloot Haarlem zich aan bij het grondstoffenakkoord en bij het houtbouwconvenant in de regio waar de doelstelling is dat in 2025 minimaal 20% van de nieuwbouw ook houtbouw is. De nieuwe coalitie zet zich ook in voor circulaire bedrijvigheid. En dat zien we terug in de Waarderpolder, het bedrijventerrein van Haarlem.

Een aantal partners van Cirkelstad zijn op en rond het MAAK terrein gevestigd. Dit voormalige milieuplein is dé plek voor innovatieve en circulaire makers. Een aantal jaren geleden is het initiatief genomen om een grote vlek rondom MAAK aan te merken als C-district. Een gebied waar circulariteit de ruimte krijgt. In fysieke zin (met regelruimte en kaders) maar ook door ketensamenwerking te bevorderen.  In de omgeving van MAAK zit ook Spaarnelanden, de verwerkers van afval. En de Koepel, de voormalige gevangenis die na de transformatie ook een bioscoop en universiteit huisvest en ruimte biedt aan tal van bedrijven die zich bezighouden met data en ict.

Eerder gaf C-creators advies over de kaders voor circulaire kaveluitgifte en komende maanden neemt Intercel op basis van deze criteria een kavel in. Het C-district heeft potentie. Een gebied waarin tal van partijen zich kunnen verhouden tot de gezamenlijke ambitie om een circulaire economie vorm te geven.  Veel bedrijven hebben een relatie met de gebouwde omgeving. Denk aan wateropvangsystemen, innovatieve bouwmaterialen en circulaire ontwerpen voor kantoorinrichting van Enz Remake.

Op 13 en 14 oktober is er tijdens het event Taste the Future specifiek aandacht voor de C van circulair.

Kom kennismaken en laat je inspireren op 14 oktober.

Update partners

Partner Stichting Trace deed vorig jaar een oproep in het stadsblad om videomateriaal te maken van circulaire processen. Daar kwamen veel reacties op en wellicht ben je de hen al tegen gekomen bij iCircl of C-Bèta tijdens een event van C-creators. Wil je weten hoe dat eruitziet of heb je interesse in een visuele vastlegging van jouw proces, kijk dan op https://stichtingtrace.nl/circulair/

Stichting Scouting Brigitta kwam al vaker in CoP’s voorbij. Deze sympathieke scoutingclub wil een nieuw circulair cluhuis bouwen in een park en is in contact gekomen met verschillende partijen dankzij de heldere materialenlijst die ze hebben samengesteld.  Een andere partner die stappen zet naar een nieuw paviljoen is het Veerkwartier, Dé buitenplaats van Haarlem die de Waarderpolder verbindt met het groene buitengebied. Ondanks alle effort, tijd en energie die beide partners van het eerste uur, al in hun nieuwbouwplannen hebben gestopt, is de eerste paal nog steeds niet geslagen. De capaciteit van stedenbouw en vergunningen staat in Haarlem zwaar onder druk. Veel vacatures staan open en dus is het wachten geblazen. Vast ook herkenbaar in andere steden. Het is ontzettend zuur dat pioniers on hold staan vanwege het proces. In Haarlem speelt het op meer vlakken waar ook de woningbouw veel last van ondervindt. Hoe hou je de moed erin als je ook ziet dat bouwkosten tussendoor stijgen en je begroting van 1,5 jaar geleden naar boven bijgesteld moet worden? We kunnen wel steeds zeggen: koester je pioniers en voorlopers maar op deze manier is dat wel een lastig verhaal.

Begin 2022 stond in het teken van gesprekken met nieuwe partners. In Haarlem. In de loop van de eerste maanden kwamen er een aantal nieuwe bij. Zoals Stichting Struikroven. Deze landelijke stichting met lokale rovers dragen bij aan het behoud van groen bij sloop. Ze “roven” het groen voor de sloop plaatsvind en zorgen voor nieuwe locaties. Daarnaast helpen ze bij projecten om anders naar groen te kijken. Een waardevolle en sympathieke partner die het belang van water en groen inbrengt in een project. Daarnaast werd het ABC Architectuurcentrum van Haarlem vriend. Deze stichting stelde haar zaal beschikbaar voor een CoP en ziet het belang van het verenigen van netwerken. Ontwerpen op basis van circulaire materialen vraagt iets anders van architecten dan de traditionele manier waarop vele het geleerd hebben. Het ABC wil de circulaire versnelling vaker onder de aandacht brengen in het centrum. Een bekende bij het ABC is Gabriela Telleria, deze architecte van Vitaal Architectuur heeft heel veel ervaring met Biophilic design en biomimicry. In een volgend stadsblad kom je meer te weten over haar en haar ontwerpen.  Tijdens de CoP die we in maart organiseerde was Hans een van de sprekers. Hans heeft Hamlet een jaar of 2 geleden opgericht en werkt nu met zijn houtbouwontwerpen al aan grote projecten. In Heerhugowaard bijvoorbeeld met aannemer de Nijs. Hans en zijn team werken met CLT en ontwerpen zo dat je binnen 3 maanden van niets naar sleuteloverdracht gaat. Hans tekende het houtbouwconvenant en bijna met dezelfde pennenstreek ook voor Cirkelstad. Binnenkort meer over Hamlet. In de regio rondom Amsterdam werd Mastermate partner en sloot ook aan bij 2 andere regio’s. Deze technische groothandel met vestigingen door heel Nederland heeft een serieuze ambitie als het gaat om duurzaam en circulair.  En die ambitie willen ze concretiseren door samenwerking. Mastermate werkt met veel woningbouwcorporaties samen als het gaat om onderhoud en beheer. Wat is er mogelijk met assortiment wat uit onderhoud of renovatie terugkomt en wat is er nodig om dat weer terug in de keten te brengen?

Terugblik CoP’s

Begin maart gingen we in gesprek met architecten en slopers. Wat valt er te leren van elkaar en hoe kunnen we beter samenwerken? In deze sessie nam Fulco Treffers ons mee in zijn eigen verhaal om een circulair nieuw thuis te bouwen. Door zijn verhaal van ontwerp tot praktijk te delen, werd duidelijk dat je onderweg het nodige tegenkomt wat je aan de tekentafel niet had voorzien. Circulair bouwen vraagt om andere processen. Het werd ook duidelijk dat het overleg en het bouwteam van grote waarde is voor het doen slagen van een project. Leren door het (samen) te doen, gaat zeker op voor een proces als dit. En tegelijkertijd is een eigen huis bouwen niet te vergelijken met een circulair bedrijfspand of een rijtje woningen. Het laat zien hoeveel er nog te leren en ontdekken valt met elkaar. Met deze CoP die Alkmaar en Haarlem samen organiseerde, wilde 2 rollen in het bouwproces vaker samen laten werken. De rol van architect en de rol van sloper. Die eerste groep is nog niet zo makkelijk aan tafel te krijgen. En we hopen dat daar verandering in komt als we dit vaker blijven agenderen. Want circulaire nieuwbouw ontwerpen met nieuwe biobased materialen is prachtig en belangrijk. Maar er is nog zoveel bestaand vastgoed wat getransformeerd of gerenoveerd moet worden. Waar materialen vrij komen die terug kunnen komen.

Vera, Spinner van Cirkelstad Zaanstad, wil dit thema later nogmaals aanboren. Was je er nu niet bij, dan komt er dus een herkansing!

Een paar weken later volgde de CoP over houtbouw bij het Architectuur Centrum. Vanuit verschillende invalshoeken bespraken we de rol, functie en mogelijkheden van hout in nieuwbouw en renovatie. Het was een kennismaking met het houtconvenant wat zo leeft in onze regio. Houtbouwer Hamlet presenteerde samen met de Nijs het project in Heerhugowaard. Binnenkort volgt een artikel over de oplevering van dit bijzondere woningbouwproject van 11 verdiepingen hoog.

Najaar

Dit najaar staan er nog 2 CoP’s op de planning. Eind oktober gaan we aan de slag met het bestemmen van grondstoffenstromen in de Waarderpolder en laten we zien hoe processen lopen als je als maker de vraag krijgt: Kan jij hier nog iets mee? Parkmanagement en Waarderpolder bereiden deze CoP samen voor en laten zien wat er gebeurt als materiaal koppelt aan nieuwsgierige en ervaren makers.

De laatste CoP van dit jaar is nog niet helemaal ingevuld, binnenkort meer daarover.

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< EPEA en Madaster vereenvoudigen het meten van circulariteit binnen de gebouwde omgeving | It’s our f***ing backyard* >