Verantwoord verdichten

Verder kijken dan de opgave zelf, initiatief nemen en onze plannen in grotere context zien ten behoeve van kwaliteit. ZEEP Architects and Urban Designers houdt zich bezig met het opwaarderen (aanvullen, transformeren en verdichten) van de stad. Een proces dat zeer grondstoffenintensief is. Daarbij zou schaarste van bouwmateriaal wel eens sneller realiteit kunnen worden dan eerder verwacht. Zeker nu de vraag naar verdichting, nieuwe woningen en woonvormen zo groot is. Hoe kunnen wij op een verantwoorde manier verder bouwen aan de stad?

Aangezien wij van initiatief tot realisatie betrokken zijn bij projecten, zijn er vele stadia in het proces waarin wij zouden kunnen aansturen op circulair bouwen. In onze materiaalkeuze is duurzaamheid altijd een belangrijk aspect en wordt levensduur tegen kwaliteit en milieubelastende factoren afgewogen. Hoe kunnen wij ook op andere momenten in het bouw- en ontwerpproces aansturen op circulair bouwen? Een andere vraag die speelt is hoe wij duurzame bouwmethoden aantrekkelijk kunnen maken voor alle betrokkenen in het proces?

Circulair lab

Het project Eemfront in Amersfoort zal een pilot zijn voor ZEEP op het gebied van circulair bouwen. Meerdere aspecten die betrekking hebben op dit onderwerp, zoals hergebruik en houtbouw, zullen hier worden getest. Een circulair lab, waarin we ons onderzoek kunnen voortzetten in de praktijk.

Met het sloopmateriaal van een aantal panden op locatie willen we meerdere tiny houses ontwerpen, die zowel deel zullen kunnen gaan uitmaken van dit plangebied als andere locaties in Amersfoort. Een goede manier om te testen welke materialen geschikt zijn voor hergebruik in de woningbouw en op welke verschillende manieren zij kunnen worden toegepast.

Op een andere plek in het gebied zal studentenhuisvesting worden gerealiseerd. Een uitgelezen kans om de mogelijkheden van houtbouw te verkennen. Het concept tiny appartements, bestaande uit een modulair systeem van studio’s, hebben wij door middel van verschillende studies geoptimaliseerd. Hoe kan dit concept gerealiseerd worden in hout en wat is er constructief mogelijk?

Cirkelstad biedt ons een platform kennis en contacten met betrekking tot onder andere houtbouw, hergebruik van sloopmateriaal en circulaire bouwprocessen uit te wisselen. Op deze manier willen wij de haalbaarheid van toekomstige circulaire projecten vergroten.

< Een grondstoffenbank op Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef | MPG uitvragen en aanscherpen: oppassen daarmee! >