Partnerprogramma Circulaire Weg versnelt transitie circulair bouwen

In 2050 moet de wijze van bouwen ingrijpend anders, zonder nadelige impact op milieu en verspilling van grondstoffen. De doelen zijn helder, maar de infrasector ligt nog niet op koers om die te behalen. In de periode 2020-2022 heeft partnerprogramma De Circulaire Weg een circulair businessmodel ontwikkeld om deze transitie te versnellen. Om circulariteit in de infrasector verder aan te jagen is op 3 februari een nieuw partnerprogramma gestart.

Resultaten programma 1 smaken naar meer

In de zes projecten in het eerste programma zagen we sterke circulaire resultaten, zoals verlaging milieukosten (MKI) met percentages tussen 30% en 80% en goede bescherming van de materialen gemeten in de Material Circularity Index (MCI). Gé Smit, projectmanager project Smart Mobility Hub gemeente Amsterdam: “Voor het project SMH hebben we bewust gekozen voor 100% circulaire weg. Een wereldprimeur in de wegenbouw. De weg ligt hier namelijk maar een beperkt aantal jaren en biedt dus een uitgelezen kans om nieuwe materialen en samenwerkingsvormen te testen. We zijn erg te spreken over de resultaten!” Tijd om die resultaten verder uit te bouwen en het model op te schalen, zoals Vincent Gruis, voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie, opriep bij de presentatie van de resultaten van het eerste programma in juni.

Nieuw partnerprogramma

Bestaande en nieuwe partners hebben daarom de handen ineengeslagen om deze aanpak breed toepasbaar te maken in de infrasector. Op 3 februari – de vrijdag voor de week van de circulaire economie – sloten acht partijen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Doel: de DCW-aanpak verder aanscherpen aan de hand van concrete projecten en gereed maken voor opschaling. Dit komt tot uiting in een marktadoptieplan met verschillende tools die sectorbreed kunnen worden gebruikt, zoals aanbestedingsleidraad, financieel model & contract. Eind 2024 zullen de partners de resultaten delen met de sector.

Hoe werk het DCW-businessmodel?

De kern van het model is gedeeld rentmeesterschap over of verantwoordelijkheid voor de assets en materialen. Wanneer leveranciers en bouwers medeverantwoordelijk zijn voor de levensduur van de materialen op lange termijn of het verwijderen en opnieuw toepassen ervan, gaan zij vanzelf anders ontwerpen, bouwen en onderhouden. In De Circulaire Weg wordt hier op drie niveaus aan gewerkt:

  • contractueel: rollen en verantwoordelijkheden verschuiven tussen ketenpartners,
  • in de samenwerking: vertrouwen is randvoorwaardelijk voor succes,
  • en financieel: vergoedingen ondersteunen circulair denken i.p.v. dit tegen te werken.

Partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerking van Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gemeente Amersfoort, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Sweco, NWB Bank en de TU Delft. Nieuwe partners kunnen nog aansluiten tot eind maart.

Meer weten?

Lees hier meer over de 100% circulaire weg in Amsterdam. Of hier over alle resultaten van het eerste partnerprogramma. Meer weten over het nieuwe programma? Volg het op www.decirculaireweg.nl voor updates over de nieuwe partners, projecten en resultaten.

Wil je andere informatie of graag in gesprek komen? Neem contact op met programmamanager Frederike Noppers:

< Handreiking Cirkelstad Zuid-Holland: ‘Laten zien dat circulair bouwen gewoon kan’ | Burj Zanzibar, vuurtoren van duurzaam Afrika >