Welke innovatiegerichte partij bouwt ons circulair kindcentrum?!

Uitnodiging namens schoolbesturen en Gemeente Veenedaal. Aankondiging aanbesteding IKC het Franse Gat voor kind en wijk!

Gemeente Veenendaal wil – samen met School JUUL, de Patrimoniumschool en kinderopvang Luna – een hip, fris integraal kindcentrum bouwen in de wijk het Franse Gat. Een locatie waar kinderen en buurtbewoners trots op zijn, een pand dat lang mee gaat en flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Hierbij leggen de aanbestedende partijen de volledige uitvoering – van stakeholderdialoog, ontwerp tot bouw en onderhoud – in de handen van het winnende consortium. De opdracht betreft niet alleen het gebouw, de buitenruimte en de buitenruimte-inrichting, maar ook de vertaalslag naar het onderwijsconcept en de meerwaarde voor de wijk.

Vol vertrouwen

Centraal in deze aanbesteding staat het circulair bouwen via de innovatiegerichte inkoopmethodiek ‘Rapid Impact Contracting (RIC)’ ontwikkeld door KplusV en mede begeleid door Onlanders. Het uitgangspunt is spraakmakend: er is geen vastgesteld plan of ontwerpschets. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar 2022 moet het gebouw opgeleverd zijn. Verder is er een volumestudie beschikbaar en zijn de ambities bekend. De aanbestedende partijen willen zich graag volledig laten leiden door de markt. Het is de intentie van de gemeente om vaker op deze manier aan te besteden.

Het is de eerste keer dat zo’n aanbesteding wordt uitgezet in de bouw; dat (bouw)bedrijven zelf de regie naar zich toe kunnen trekken van het begin tot het einde. Dat is uniek!” – Erick Wuestman, adviseur innovatiegericht inkopen en circulaire economie bij KplusV

Meervoudige waardencreatie

Het betreft weliswaar een lokale school, maar er zijn uitdagingen genoeg; naast kwaliteit, veiligheid, comfort, circulariteit, staan de ontwikkelmogelijkheden voor kinderen in het gebouw en het meervoudig ruimtegebruik centraal in de uitbesteding. Het gebouw herbergt een integraal kindcentrum (IKC), waarbij twee type scholen met anderen onderwijsconcepten en een kinderopvang bij elkaar gebracht worden. Aanvullend moet het gebouw ook meerwaarde bieden voor de buurtbewoners. Het schoolplein wordt onderdeel van de openbare ruimte; een aangename plek waar buurtbewoners elkaar bijvoorbeeld kunnen ontmoeten en/of kunnen sporten en leren.

Het is geen uitvraag waarbij we om een complete schets vragen. Het gaat erom dat je je als vakmensen kwalificeert en over de juiste vaardigheden beschikt om het gesprek aan te gaan met alle stakeholders om van daaruit draagvlak te creëren voor het beste circulaire ontwerp. En het moet natuurlijk aansluiten op onze omgevingsvisie ‘gezond, duurzaam en veilig’.” – Wethouder Marco Verloop, gemeente Veenendaal

Ambities gebaseerd op werelddoelen

Met deze aanbesteding willen de gemeente en haar partners ook flinke stappen voorwaarts zetten in de realisatie van hun duurzaamheidsbeleid. Concreet betekent dit dat ze hiermee willen bijdragen aan de VN werelddoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s):

  1. Een optimale ontwikkelomgeving bieden (SDG 3, 4)
  2. Duurzaam en circulair verantwoord bouwen en beheren (SDG 12, 13)
  3. Maatschappelijke verbinding stimuleren (SDG 10, 11)
  4. Toekomstbestendig partnerschap realiseren (SDG 17)

De SDG’s vormen een belangrijke basis om binnen de samenwerkingsovereenkomst continu ruimte voor verbetering in te bouwen. Marktpartijen kunnen vragen over hun visie, aanpak en kundigheid verwachten.

Het verwondert mij dat ik als schooldirecteur een rol speel in de transitie naar een circulaire economie. Een verrassende, tijdrovende, maar ook zeer inspirerende kant van het schoolleiderschap! Laten we samen verantwoordelijkheid dragen voor onze aarde!” – Brenda van de Vendel, directeur School JUUL

Bijzonder om dit proces mee te maken! Een totaal andere kijk op bouwen, om ook als basisscholen rentmeester te zijn van de schepping. Het gebouw wordt mede een instrument om de kinderen van het Franse Gat een uitdagende en leerzame onderwijsvoorziening te geven.” – Bas van Ramshort, Patrimoniumschool

Training en uitwisseling

Omdat deze manier van uitvragen nieuw is voor de bouw, bieden de gemeente en haar partners een training aan. Onlanders en KplusV trainen de potentiële inschrijvers o.a. over de innovatiegerichte inkoopmethodiek RIC, waar het raakvlakken heeft met het bouwteam, over circulair bouwen en andere relevante zaken. Meer informatie volgt tijdens de online marktontmoeting.

Kom naar de online marktontmoeting

Partijen zoals aannemers, architecten, installateurs, maar ook onderwijsdeskundigen zijn van harte uitgenodigd voor de online marktontmoeting op 9 juli 2020 van 9 – 12 uur. Graag aanmelden via Onlanders. Voor meer informatie: Tenderned.

< Met het circulair innovatie partnerschap versnelt u de verduurzaming van uw portfolio | Voedselvermalers voor nieuwe circulaire toepassingen >