Circulaire impactladder Groene Metropoolregio

In februari lanceert de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de circulaire impactladder, die helpt bij het realiseren van de Woondeal-afspraken. De ladder sluit aan én loopt vooruit op de landelijke normeringen van circulair bouwen. Met deze ladder kunnen partijen bepalen hoe circulair woningbouwplannen zijn. Ook biedt het praktische handvatten voor de implementatie in elke fase van het bouwproces. Lees alvast meer over deze ladder en hoe wij je kunnen helpen met circulair bouwen.

Circulair scoren

Met de circulaire impactladder ‘scoren’ woningen en woningbouwprojecten straks op maximaal hergebruik en minimale CO2-uitstoot. Waar nieuwe materialen gebruikt worden, is de wens zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare materialen (‘bio-based’). Bij ‘scoren’ is aandacht voor de balans tussen investering, impact, onderhoud en restwaarde. De ladder is bruikbaar in alle fasen van het ontwikkelproces; van initiatief tot en met (her)gebruik. De ladder sluit aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals het programma van Cirkelstad – ‘Het Nieuwe Normaal’ , Platform CB’23 en de Citydeal Circulair- & Conceptueel Bouwen.

Praktische handvatten

De ladder geeft ook handvatten voor implementatie van circulair bouwen. Voor gemeenten in de Groene Metropoolregio bieden we zo perspectief om circulariteit in afspraken en planregels te verankeren. Daarnaast beschrijft de ladder hoe deze ingezet kan worden door woningbouwcorporaties, ontwikkelende partijen en hun ontwerpers, aannemers en adviseurs om circulariteit van een plan te bevorderen.

Over het consortium

De circulaire impactladder is ontwikkeld door een consortium van C2C Expolab, Volantis en Madaster. Om goed aan te sluiten bij de behoefte, hebben zij geklankbord met een afvaardiging uit de tempotafel ‘circulair en groen’. Hier werken overheden, corporaties en ontwikkelende partijen in de regio samen aan het realiseren van de Woondeal-afspraken. Ook zijn er twee testruns uitgevoerd om de ladder te testen in de praktijk van ontwikkelaars en corporaties.

Aanmelden

Mocht je circulaire woonambities hebben of ben je van plan een circulair woningbouwproject op te starten, meld je dan aan via . Wij helpen je dan graag verder, zodat we samen circulair bouwen op de kaart zetten in onze regio! En vergeet niet: beginnen is belangrijker dan perfect zijn.

< Dromen en backcasten | Circulair bouwen stimuleren met de Omgevingswet: Meld je aan! >