De Top 10 vragen uit de praktijk, editie 2022

Hulp bij de circulaire en inclusieve bouwpraktijk.

Een maal per jaar brengt Cirkelstad alle hulpvragen over circulair en inclusief bouwen samen in één overzicht. Deze hulpvragen gebruiken we om inhoudelijk het jaarprogramma te vullen, experts op podia hun ervaringen te laten delen en idealiter antwoord te kunnen geven op jouw hulpvraag. Het resultaat: een top 10 met 5 praktische vragen (én antwoorden) en 5 systeemvragen. Lees hier meer over de enquête en de thema’s die we dit jaar gezamenlijk concreet willen maken.

Over de Top 10

De 5 meest voorkomende thema’s en meest gestelde vragen uit ons overzicht hebben we voor jullie gebundeld in deze digitale publicatie. Deze hebben we uiteraard ook meteen van antwoorden voorzien! Niet om hier nou volledig in te zijn (of proberen te zijn), maar op deze manier kun je wel aan de slag. Om tot een Top 10 te komen hebben we er 5 systeemvragen aan toegevoegd. Wat zijn de grootste barrières die ons nu tegenhouden om te versnellen, om op te schalen naar circulair bouwen als Het Nieuwe Normaal? De gehele lijst aan barrières is samengesteld op basis van inzichten van onze landelijke partners en de vrienden van Cirkelstad.

De top 10  bestaat dus uit twee delen:

 • Praktische vragen. Wat zijn de vragen die jij nu beantwoord zou willen hebben om morgen door te kunnen met je plannen?

 • Systeem vragen. Wat zijn de belangrijkste barrières die ons tegenhouden om sneller op te kunnen schalen?
Over de praktische vragen

Heb je hem zelf eerder dit jaar ook ingevuld – de korte enquête waarmee we als Cirkelstad coöperatie jou nog meer als partner ondersteunen? Samen met Platform CB’23 en het Transitieteam Circulaire bouweconomie hebben we maar liefst 190 hulpvragen ingestuurd gekregen, als reactie op deze enquête. Goed nieuws, want dat geeft ons waardevolle inzichten in hoe het met de stand van Nederland te doen is als het gaat om de transitie richting een circulaire en inclusieve bouwsector. Waar kunnen jullie hulp bij gebruiken? Waar liggen de grootste knelpunten? Wat zouden jullie graag anders zien?

In willekeurige volgorde hebben we 21 thema’s geïdentificeerd aan de hand van de ingestuurde hulpvragen. De 5 meest voorkomende thema’s (en bijbehorende praktische vragen) zijn meegenomen in de Top 10. Enkele andere thema’s hebben een plekje gekregen tussen de systeemvragen. Deze onderwerpen gaan we komend jaar gezamenlijk concreet maken zodat we stappen kunnen zetten in de circulaire en inclusieve bouwpraktijk. We stellen bij iedere vraag/barrière een aantal initiatieven voor die al lopen om tot oplossingen te komen. Vanzelfsprekend hebben deze thema’s veel raakvlakken met elkaar en kun je deze oplossingen door de hele keten heen terugzien.

 • Hoe circulaire objecten te financieren?
 • Hoe circulaire business modellen te maken en realiseren?
 • Hoe circulariteit randvoorwaardelijk in beleid en kaders vast te leggen?
 • Kennisoverdracht over definities en oplossingen
 • Hoe circulariteit te integreren met klimaat, energie, gezondheid, water, …
 • Hoe de realisatie te monitoren/management?
 • Hoe gelijkwaardigheid/kwaliteit aan te tonen (2e en 3e leven)?
 • Beschikbaarheid van circulaire producten en reststromen/logistiek
 • Hoe circulair in te kopen?
 • Hoe circulair te ontwerpen?
 • Hoe werk je samen in de keten?
 • Hoe producten op circulariteit te meten?
 • Eigenaarschap en juridisch
 • Scholing en werkgelegenheid
 • Marktontwikkeling
 • Organisatieverandering
 • Digitalisering/ Materialenpaspoort
 • Bewustwording (in MKB)
 • Gebiedsontwikkeling
 • Biobased bouwen
 • Demontage
Over de systeem vragen

Elke dag zijn de spinners veelal met praktische hulpvragen op het gebied van circulair en inclusief bouwen van Cirkelstadpartners in de weer. Dat is goed en blijven we doen. De grotere barrières moeten we wel in beeld blijven houden, te onderscheiden naar structuur (institutionele opbouw en macht), cultuur (het dominante perspectief) en werkwijze (routines, regels, gedrag). Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten?

 

De gehele lijst aan barrières is samengesteld op basis van inzichten van onze landelijke partners en de vrienden van Cirkelstad.

Zelf ook een hulpvraag?

Neem eens een kijkje bij de antwoorden van de Top 10, het Greenpaper overzicht of de Cirkelstad Academie. Je antwoord niet gevonden? Stel hem aan de spinner in jouw regio – ze helpen je graag verder.

De Top 10 van 2021

Benieuwd welke thema’s we vorig jaar hebben opgepakt? Bekijk ze in onderstaande PDF, of lees ze in het Stadsblad Special Edition (pag. 28 en 29).

Bekijk hier de Top 10 van 2021