Metropoolregio Amsterdam breidt circulair netwerk uit

In de Metropoolregio Amsterdam staat circulair bouwen op steeds meer plekken steeds hoger op de agenda, Dat merken we niet alleen door de toenemende interesse voor de activiteiten die we organiseren in de Cirkelsteden die al ‘in werking’ zijn, maar ook doordat we de gelegenheid krijgen om nieuwe steden aan te sluiten bij het Cirkelstad netwerk. Daarnaast zien we een toenemende behoefte om te verdiepen op specifieke thema’s. Thema’s die specifiek zijn voor een regio, die we in de Community of Practices proberen verder te brengen of overkoepelende thema’s die op regionaal niveau oppakken en verbinden aan landelijke programma’s.

Haarlem, Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad

Voor Haarlemmermeer was 11 februari een CoP meeting die in het teken stond van Geluidsadaptief Bouwen. Een heel relevant thema voor een Gemeente zo nauw verbonden aan Schiphol. Met presentaties van onderzoeker Martijn Ligten en nieuwe Cirkelstad partner CRITH Architects. Vervolgens stond de CoP van Haarlem gepland op 22 maart. Thema was het circulair oogsten van het FIOD gebouw aan het Surinamepad en hoe Sloop en Renovatiebedrijf C.A de Groot dat aanpakt. In Amsterdam hebben we op 21 april een CoP gepland waarin we De Warren het podium geven voor het verhaal over nieuwe coöperatieve samenwoonvormen, inschrijven is nog mogelijk! Zaanstad is op dit moment bij een veelvoud van circulaire initiatieven betrokken (zie ook update hierna), zodra er een CoP georganiseerd wordt, zullen we dit natuurlijk delen.  

Alkmaar & Purmerend 

Er zijn ook twee nieuwe Cirkelsteden: Op 15 april lanceren we de nieuwe Cirkelstad Alkmaar met partners uit de regio en de Gemeente zelf en laten we bestaande (BPD) en nieuwe partners aan het woord. Daarnaast heeft Purmerend/Edam-Volendam aangegeven dit jaar Cirkelstad te willen met als bijzonder thema ‘Bouwen met hout’. We gaan komend jaar aan de slag om op dit thema Cirkelstad partners aan deze regionale opgave te verbinden. Meer nieuws volgt!

Regionaal Programma Cirkelstad

Met deelnemers als de Gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Almere en Haarlemmermeer, de Provincie Flevoland, en private partijen als BPD DuraVermeer en Van Wijnen vormt dit driejarige programma een regionale kopie van Samen Versnellen. In 2020 ging het RPC voortvarend van start met een groot evenement voor de aftrap. Helaas kon het programma vervolgens – mede door de coronamaatregelen – niet met dezelfde snelheid verder als gehoopt. De komende tijd gaan we met hernieuwde energie aan de slag: Audits vinden plaats op projecten van de deelnemers, er is intervisie gepland waarin we de audits bespreken en we stellen een onderzoeksagenda op en voeren deze uit om antwoorden te verkrijgen op vraagstukken die anders blijven liggen. 

Green Deal Houtbouw MRA

In 2025 wil de MRA minimaal 20% van alle jaarlijks te starten nieuwbouwwoningen in houtbouw gerealiseerd hebben. Bovendien wil de MRA een forse stap gemaakt hebben in een functionerende kennisagenda, in afspraken over opleidingstrajecten en in het realiseren van productiefaciliteiten voor hout en CLT. De MRA wil met alle gemeenten, met zoveel mogelijk vastgoedpartijen en kennisinstellingen afspraken maken over het haalbaar maken van deze ambitie. In een uitvoeringsconvenant (‘Green Deal uitvoering’) staan de belangrijkste voorwaarden daartoe beschreven, waar alle tekenende partijen zich aan committeren. Belangrijk hierbij is het verbinden van de regionale activiteiten met de landelijke City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Handboek circulair renoveren voor woningcorporaties

De afgelopen maanden is in opdracht van Provincie Noord-Holland en ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan een handboek voor woningcorporaties over circulair renoveren. In dit handboek is huidige kennis uit de praktijk en wetenschap van circulair renoveren samengebracht, gekoppeld aan de stappen van het gehele renovatieproces en toegelicht aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden. Het bundelt kennis en handvatten voor circulair renoveren. Daarmee willen we circulair renoveren inbedden in het renovatieproces. Circulariteit is daarbij niet het doel, maar een middel om te komen tot een duurzame gebouwde omgeving. Op basis van zowel desk- als fieldresearch formuleerde C-creators een procesaanpak, met in elk hoofdstuk van het handboek een heldere uitleg over de integratie van circulariteit, in iedere processtap.

Wat het handboek ook geeft, is een heldere definitie van circulair renoveren. Namelijk: het onderhouden, vernieuwen en hergebruiken van gebouw(delen) zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en het ecosysteem aan te tasten. Dat kan men op basis van de bekende grondstofprincipes – narrow the loop, slowing the loop en closing the loop – die C-creators heeft vertaald naar drie bouwprincipes: minimaliseer, benut het beschikbare en gebruik het herbruikbare. Kijk niet alleen naar de bron van circulair materiaal, maar ook naar het einde leven.

Voor wie interesse heeft, kan het handboek hier lezen.

Liesbeth Willemsen

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 144 822 82

< Bouwkringloop centraal in CoP Arnhem en Apeldoorn | Subsidies voor circulair bouwen? Misschien wel voor jou én voor je klanten! >