Haarlem Kennemerland mag gaan oogsten

Een regio update! Voor Haarlem is dat zo’n halfjaar geleden en toen ik de vorige update teruglas, bekroop me het gevoel dat we vooral bezig waren met zaaien. Nu, beetje vreemd voor de tijd van het jaar, kunnen we wel stellen dat we al aan het oogsten zijn.

Er zijn een aantal concrete resultaten te benoemen en partners pakken lekker door. Het valt me op dat er meer onderlinge samenwerkingen ontstaan en dat er ook buiten Cirkelstad om “circulaire verbindingen” worden gemaakt. Het begint steeds normaler te worden om samen te sparren over hoe het anders kan en om kennis samen te voegen zodat we sneller gaan. De slag met het Nieuwe Normaal helpt daarbij. De meerwaarde van het lang pionieren en verzamelen van goede voorbeelden begint echt vruchten af te leveren.

In deze regio update een paar nieuwtjes uitgelicht:

  1. In de Week van de Circulaire Economie, zo’n 2 maanden geleden, werd dat duidelijk. Op tal van plekken waren events van Cirkelstad die goedbezocht werden. In Haarlem maakte we een combinatie met de opening van het BouwLab, een living lab en de lancering van een nieuwe editie van het Nieuwe Normaal. De verbinding tussen het netwerk van circulaire bouwers en digitalisering liet zien hoever we al zijn met onze ontwikkelingen en hoeveel er mogelijk is als we meer combineren en onze verschillende invalshoeken samenbrengen. Het is dan ook heel tof om hier te delen dat het BouwLab Living Lab vanaf komende maand ook partner is van Cirkelstad. Dit Lab blijft in ontwikkeling en daarmee ook een mooie partij voor nieuwe producten en toepassingen uit de circulaire keten. Binnenkort stelt deze partner zich ook voor.
  2. Gemeente Haarlem lanceerde deze maand haar nieuwe Circulaire Actieplan 2023-2025 en dat is goed nieuws voor de bouw. Want met een ondertekening van het convenant Toekomstbestendige Bouw, het convenant Houtbouw en een toezegging voor nog 3 jaar   Cirkelstad staan er veel lichten op groen om stappen te maken. Afgelopen jaar heeft de gemeente geïnvesteerd in een leerlijn duurzaamheid (door C-Creators) voor intern gebruik zodat iedereen de benodigde kennis op kan doen die nodig is om de integrale afwegingen te maken en circulaire doelstellingen te realiseren. En zo zijn er ook al de nodige successen behaald met GWW projecten en werkt een gemeente aan een partnerschap voor het ontwikkelen van het C-District waar zij zich de komende 10 jaar aan verbinden. Dit gebied zal doorontwikkeld worden als innovatiehub en netwerk voor circulaire economie en digitalisering. Het gebied ligt op nog geen 10 min fietsen van het centrum op het bedrijventerrein Waarderpolder en vormt zo ook de verbinding tussen wonen en werken.
  3. Bij Beter Business heeft een wisseling van eigenaren plaatsgevonden. Dit regionale business netwerk is nu in handen van Mike en Valerie die samen ook verantwoordelijk zijn voor Cupola XS en zich daarmee richten op digitalisering voor het MKB. Het netwerk Beter Business is vriend van Cirkelstad om zo ook de nodige circulaire kennis binnen te halen voor partners. Gelukkig blijft oud-eigenaar Brigitte Paulissen wel betrokken. Zij was een belangrijke schakel bij de verhuizing van een donorpand van Almere naar Haarlem en werkt met kennisinstellingen aan het zichtbaar maken van de rol van “verbinder en ketellapper/ketenlapper” in circulaire processen. Wat het oogsten betreft: zowel het BouwLab, als MAAK Haarlem, Gemeente Haarlem en Cupola XS zijn gevestigd in het C-District. Wat mij betreft hebben we meer dan voldoende ingrediënten om binnen deze innovatieve hub de circulaire ambities voor een gezonde leefomgeving waar te maken.
  4. Het Veerkwartier en Scouting Brigitta kijken beiden halsreikend uit naar het moment waarop ze eindelijk kunnen starten met bouwen. Beide organisaties werken al jaren aan het realiseren van een nieuw thuis. Het Veerkwartier werkt aan een nieuw horeca paviljoen wat onlosmakelijk verbonden is met de natuurlijke omgeving eromheen (onderdeel van het recreatieschap Spaarnwoude) en Scouting Brigitta werkt aan een multifunctioneel clubhuis te midden van een stadspark. Bij Scouting Brigitta hebben TOMDAVID + Most Architecture het ontwerp gemaakt en bij het Veerkwartier komt het ontwerp van HER Architecten.
Ontwerp Scouting Brigitta- TOMDAVID + Most Architecture
Ontwerp Scouting Brigitta- TOMDAVID + Most Architecture

Circulair bouwen is al een uitdaging voor de bouwketen maar vergis je niet wat er op de schouders van een initiatiefnemer terecht komt. Alle keuzes en afwegingen die je moet maken omdat je gemotiveerd bent om het zo duurzaam en circulair mogelijk te doen. Tijdens dit proces word je zelf bijna een circulair-expert. Ik zie de worsteling en ook de zorgen om toenemende bouwkosten en voortschrijdend inzicht. Ik heb er veel respect voor en ik denk dat er nog een markt ligt om initiatiefnemers te informeren over de vragen die ze kunnen stellen om goede afwegingen te kunnen maken.

Vraag: Iemand bekend met een dummie sessie circulair bouwen voor initiatiefnemers?

Geleerd in dit proces: Als spinner kun je een positieve bijdrage leveren in het vergunningenproces wat een partner doormaakt. Door je positieve onderbouwing te delen met de gemeente bijvoorbeeld door het schrijven van een positieve herziening op een voorgenomen besluit als tegenhanger van mogelijke bezwaren. Geeft een goed gevoel en laat zien dat het we deze voorbeelden van harte ondersteunen.

  1. Vanuit RGS heeft Robin Clement de samenwerking opgezocht met ketenpartners om een echt circulair proces aan te kunnen bieden. RGS ervaart net als andere “urban miners” dat ketensamenwerking van essentieel belang is om mogelijk te oogsten materialen echt terug te brengen in het bouwproces.  Met Ongekend Circulair is een samenwerking ontstaan waarmee zij de klant ontzorgen van ontwerp tot sloop tot nieuwbouw en alles wat daarbij komt kijken. Binnenkort meer over dit concept en de uitnodiging om aan te haken.
  2. Stichting Struikroven werd vorig jaar enthousiast ontvangen bij Cirkelsteden en partners. Struikrovers redden planten van de sloop, dat valt bij iedereen in goede aarde. Afgelopen maand was een bijzonder moment. Struikroven heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Heijmans, Vesteda, BAM Wonen, ERA Contour, Dura Vermeer en Urgenda (ook partner van Meerbomen). Deze strategische partners helpen de stichting sneller haar missie te realiseren: dat het redden van planten en struiken een standaard onderdeel wordt bij sloop, renovatie en herinrichting in Nederland. Dit helpt enorm bij de bekendheid en bij het realiseren van intenties om anders om te gaan met groen. Heb jij in jouw project te maken met bestaand groen, dan zijn struikrovers je partner om mee te schakelen.

Meer nieuws:

  • Samen met C-Creators en werk ik voor Gemeente Haarlem aan een programma voor verdieping Toekomstbestendige bouw.
  • Haan & Kroot deelde eerder al een artikel over de ontwikkelingen van MAAK.
  • Met InHolland werken we aan de invulling van een minor toekomstbestendige stad & de docenten van Bouw en Techniek willen een “deep dive” Nieuwe Normaal tijdens hun teamdag.
  • Elders in het Stadsblad lees je meer over nieuws van Stichting Trace, ABC Architectuur MuseumGemeente Haarlem en Vitaal Architectuur.

Meer weten en lezen :

BouwLab Living Lab: https://bouwlab.com

C-District: https://www.c-district.eu/onepage/

RGS en Ongekend Circulair: https://www.ongekendcirculair.nl/about-7

Scouting Brigitta: https://www.scoutingbrigitta.nl/nieuwbouw

St Struikroven: https://www.struikroven.nu/nieuws-2/partners-slaan-handen-ineen-om-struikroven-tot-norm-te-maken-in-nederland

Veerkwartier: https://veerkwartier.nl/wp-content/uploads/2023/04/Duurzaam-paviljoen-aan-de-Veerplas-.pdf

Info over ontwikkelingen, partners of iets anders rondom Haarlem, laat het me weten! Brigitte Kool

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< Cirkelstad Jong leert van Briljante Mislukkingen | Meld je aan voor de Partnerdag! >