Cirkelstad Nijmegen

Cirkelstad Nijmegen is erop gericht bedrijven en organisaties in de regio verrassende groei- en ontwikkelmogelijkheden te bieden rondom het thema circulaire economie. We brengen partijen uit de gehele keten bij elkaar en gaan met hen in gesprek over hoe ze op strategisch en operationeel niveau hun processen kunnen omvormen op basis van sluitende business-cases. 

Elk kwartaal wordt een partnerbijeenkomst georganiseerd waarbij kennis en ervaringen op project- en organisatieniveau worden ‘opgehaald’ en besproken. Ook worden hier ervaringen uit andere Cirkelsteden gedeeld. We richten ons in eerste instantie op projecten uit de bouw: sloop, renovatie, onderhoud, herbestemming en nieuwbouw.

Contact

Heb je vragen of wil je je aansluiten als partner bij Cirkelstad Nijmegen? Neem contact op met Wytze Kuijper.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

Nieuws uit Cirkelstad Nijmegen

Partners in Nijmegen

Als partner van Cirkelstad Nijmegen maak je actief deel uit van een groep van regionale koplopers. Partners zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen en vastgoedbeheerders. Ook onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van ‘talenten uit de wijk’ zijn als partners vertegenwoordigd.

Hieronder zie je de partners die zijn aangesloten in Nijmegen. Benieuwd wie meedoen in andere Cirkelsteden? Lees dan meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad.

Partners in de regio: