Cirkelstad Nijmegen

Cirkelstad Nijmegen is er op gericht om bedrijven en organisaties in de regio verrassende groei- en ontwikkelmogelijkheden te bieden rondom het thema circulaire economie. Wij brengen partijen uit de gehele keten bij elkaar en gaan met hen in gesprek hoe zij op strategisch en operationeel niveau hun bestaande processen kunnen omvormen op basis van sluitende business-cases. Eenmaal per kwartaal wordt een partnerbijeenkomst georganiseerd waarbij kennis en ervaringen op project- en organisatieniveau worden ‘opgehaald’ en besproken. Ook worden hier ervaringen uit andere cirkelsteden gedeeld. We richten ons in eerste instantie op projecten uit de bouw: sloop, renovatie, onderhoud, herbestemming en nieuwbouw.


Contact

Heb je vragen of wil je aansluiten als partner bij Cirkelstad Nijmegen? Neem contact op met Jaap, spinner in Nijmegen.

Jaap Flendrie

Spinner Nijmegen

06 1049 9087Meer uit Cirkelstad Nijmegen


Partners in Nijmegen

Als partner van Cirkelstad Nijmegen maakt u actief deel uit van een groep van regionale koplopers. Partners zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen, vastgoedbeheerders, etc. Ook onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van ‘talenten uit de wijk’ zijn als partners vertegenwoordigd.

Hieronder zie je de partners die zijn aangesloten in Nijmegen. Benieuwd wie al meedoen in andere Cirkelsteden? Lees dan meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad.