Cirkelstad Apeldoorn

Op 1 juli 2019 is Cirkelstad Apeldoorn samen met CIRCLES van start gegaan om met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties toe te werken naar een regio zonder afval en zonder uitval.

Sindsdien komt een diverse groep van publieke en private partijen bij elkaar om in een ‘Community of Practice’ kennis uit te wisselen, gezamenlijke opgaves te formuleren en de circulaire economie in de praktijk toe te passen.

Door de diversiteit aan leden (o.a. gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio & re-integratie) wordt het thema circulariteit vanuit verschillende invalshoeken benaderd en kan waardevolle knowhow vanuit de diverse achtergronden worden ingebracht. Het werken aan en in circulaire kringlopen is de overkoepelende gezamenlijke ambitie. In de Cirkelstad Apeldoorn staat dan ook de vraag centraal: ‘Hoe pakken wij dat op een inclusieve manier aan en welke rol heeft eenieder hierin te spelen’? 

Contact

Heb je vragen of wil je je aansluiten als partner bij Cirkelstad Apeldoorn? Neem contact op met Carmen Oude Wesselink of Eric Kouters.

Carmen Oude Wesselink

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 4045 80 19

Eric Kouters

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 3022 76 85

Nieuws uit Cirkelstad Apeldoorn

Partners in Apeldoorn

Als partner van Cirkelstad Apeldoorn maak je actief deel uit van een groep van regionale koplopers. Partners zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen en vastgoedbeheerders. Ook onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van ‘talenten uit de wijk’ zijn als partners vertegenwoordigd.

Hieronder zie je de partners die zijn aangesloten in Apeldoorn. Benieuwd wie meedoen in andere Cirkelsteden? Lees dan meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad.

Partners in de regio: