Cirkelstad Apeldoorn

Op 1 juli 2019 is Cirkelstad Apeldoorn samen met CIRCLES van start gegaan om samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties toe te werken naar een regio zonder afval en zonder uitval.

Sindsdien komt een diverse groep van publieke en private partijen bij elkaar om in een ‘Community of Practice’ kennis uit te wisselen, gezamenlijke opgaves te formuleren en de circulaire economie in de praktijk toe te passen. 

Door de diversiteit aan leden (o.a. gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio, Heijmans, Foenix kringloop & re-integratie) wordt het thema circulariteit vanuit verschillende invalshoeken benaderd en kan waardevolle knowhow vanuit de diverse achtergronden worden ingebracht. Het werken aan en in circulaire kringlopen is de overkoepelende gezamenlijke ambitie. In de Cirkelstad Apeldoorn staat dan ook de vraag centraal: ‘Hoe pakken wij dat op een inclusieve manier aan en welke rol heeft eenieder hierin te spelen’?


Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aansluiten als partner bij Cirkelstad Apeldoorn? Neem contact op met Inge, spinner in Apeldoorn.

Inge van der Vaart

Spinner Apeldoorn en Arnhem

06 1324 1899


Meer uit Cirkelstad Apeldoorn


Partners in Apeldoorn

Als partner van Cirkelstad Apeldoorn maakt u actief deel uit van een groep van regionale koplopers. Partners zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen, vastgoedbeheerders, etc. Ook onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van ‘talenten uit de wijk’ zijn als partners vertegenwoordigd.

Benieuwd wie al meedoen in heel Nederland? Lees meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad.