Cirkelstad Rotterdam

De stad waar het initiatief tot Cirkelstad ruim 15 jaar geleden genomen is. Na vele pilotprojecten is het nu weer de stad die de volgende stap neemt als echte doeners. Actief aan de slag met onder meer Het Nieuwe Normaal en bouwen met zo min mogelijk milieu impact.

Partners van Cirkelstad Rotterdam zijn onder andere Superuse Studios, gemeente Rotterdam, JP van Eesteren, KuiperCompagnons en DWA. Scroll naar beneden voor een volledig partneroverzicht.

Cirkelstad Rotterdam is onderdeel van Cirkelstad Zuid-Holland

In Zuid-Holland is een nauwe samenwerking tussen de steden Den Haag, Drechtsteden, Groene Hart, Regio 071 en Rotterdam. Een breed en groeiend netwerk waar we programmeren langs de lijnen inspireren – activeren – implementeren.

Inspireren
We organiseren laagdrempelige, inspirerende bijeenkomsten over diverse onderwerpen van circulair bouwen, dikwijls in samenwerking met een aantal partners. Waarbij we zowel de proceskant (bijvoorbeeld: hoe neem je collega’s mee in het onderwerp circulair bouwen?) als de technische / inhoudelijke kant (bijvoorbeeld: hoe realiseer je adaptief vermogen van een gebouw of hoe geef je praktisch invulling aan circulaire renovatie?) aanstippen.

Dit uiteraard voor onze partners, maar ook geïnteresseerden die eens willen aftasten wat circulair bouwen nou is en welke kansen dit biedt en willen kennismaken met het netwerk. We verbinden tevens met andere circulaire en biobased bouwen netwerken in Zuid-Holland als het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen, The Green Village en BlueCity.

Activeren
Voor partijen die stappen willen zetten in concrete bouw- en renovatieprojecten, bieden we jaarlijks trajecten aan rond Het Nieuwe Normaal, de nieuwe standaard voor circulair bouwen, waarin deelnemers een project laten evalueren en we vooral van elkaar leren hoe we in toekomstige projecten circulair bouwen nog beter kunnen toepassen in de praktijk.

Daarnaast zien we de Woondeals die onlangs zijn afgesloten voor nieuwbouwwoningen als een kans voor circulair bouwen. In Zuid-Holland is de opgave ca. 250.000 betaalbare woningen realiseren vóór 2030. In de 5 deals die in Zuid-Holland zijn afgesloten, staat allemaal iets opgenomen over circulair, biobased en industrieel bouwen; in 3 daarvan is bovendien expliciet Het Nieuwe Normaal opgenomen. 

Implementeren
Hoe kan ik als organisatie circulariteit verankeren als het gaat om bijvoorbeeld strategie, monitoring of verantwoording? Diverse partners lopen tegen dit vraagstuk aan. Onder de vlag van ‘Het Nieuwe Normaal, de Zuid-Hollandse standaard‘ zijn we daarom vanuit Cirkelstad een nieuw meerjarig programma gestart, ondersteund door de provincie Zuid-Holland. Met als doel om toe te werken naar implementatie van Het Nieuwe Normaal – niet alleen in projecten, maar juist in de gehele organisatie.

Om juist hiervoor gericht belemmeringen weg te nemen. Daarbij zoeken we mede verbinding met andere lopende programma’s en initiatieven als Samen Versnellen, Versnellingslab Circulair Bouwen en Opleidingsprogramma Circulaire Gebiedsontwikkeling.

Contact

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

Nieuws uit Cirkelstad Rotterdam

Partners in Cirkelstad Rotterdam

Als partner van Cirkelstad Rotterdam maak je actief deel uit van een groep van regionale koplopers. Partners zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen en vastgoedbeheerders. Ook onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van ‘talenten uit de wijk’ zijn als partners vertegenwoordigd.

Hieronder zie je de partners die zijn aangesloten in Rotterdam. Benieuwd wie meedoen in andere Cirkelsteden? Lees dan meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad.

Partners in de regio: