Cirkelstad Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is sinds 2017 een actieve Cirkelstad in een regio waar veel gebeurt. Met de thema’s circulaire woningbouw, gebiedsontwikkeling en het opstarten van duurzame bedrijventerreinen gaat de Haarlemmermeer mee in een veranderende wereld. Cirkelstad Haarlemmermeer werkt nauw samen met de gemeente en en de andere partners in de Haarlemmermeer.

Een greep uit de thema’s waar we in de Haarlemmermeer aan de slag mee zijn gegaan?

Het onderwerp van een recente Community of Practice was geluidsadaptief bouwen, waarbij een eerste proefopstelling voor geluidsadaptief bouwen in de Haarlemmermeer werd gepresenteerd.

Daarnaast zijn er tal van projecten. Zo werkten we aan een De Kameleon, een pilotproject voor een circulaire stempelschool waarbij circulaire integratie van sloop, transformatie en nieuwbouw centraal stond. Samen met een van onze Cirkelstad-partner AT Lawyers hebben we voor de Kameleon ook het aanbestedingstraject begeleid. Daarnaast organiseerden we een mastertrack voor de gemeente Haarlemmermeer. Deze mastertrack bestond uit workshops over verschillende aspecten van de circulaire economie, zoals het meten van circulariteit, wet- en regelgeving en circulair inkopen.

Ook heeft de provincie Noord-Holland de wens uitgesproken een algemene handleiding voor circulair renoveren van woningcorporatiebezit op te stellen. Hierbij worden de geleerde lessen van woningcorporaties als cases gebruikt. Deze handleiding wordt toegankelijk voor woningcorporaties in de provincie Noord-Holland.

In de toekomst richten we ons op andere mooie projecten, zoals onderzoek naar een fysieke/digitale bouwhub binnen de MRA, en schrijven we een whitepaper met onze partners Alba Concepts en Madaster over de rol van digitalisering in de bouw. 

De activiteiten in Haarlemmermeer worden uitgevoerd als onderdeel van het overkoepelende programma voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA); binnen het MRA-programma vallen de Cirkelsteden Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad.

Contact

Heb je vragen of wil je je aansluiten als partner bij Cirkelstad Haarlemmermeer? Neem contact op met Fien Peters of Wouter van Twillert.

Liesbeth Willemsen

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 144 822 82

Nieuws uit de regio

Partners in Haarlemmermeer

Als partner van Cirkelstad Haarlemmermeer maak je actief deel uit van een groep van regionale koplopers. Partners zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen en vastgoedbeheerders. Ook onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van ‘talenten uit de wijk’ zijn als partners vertegenwoordigd.

Hieronder zie je de partners die zijn aangesloten in Haarlemmermeer. Benieuwd wie meedoen in andere Cirkelsteden? Lees dan meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad.

Partners in de regio: